Tineke de Schepper, lid College van Bestuur Regius College

‘Strategisch HRM is nu veel duidelijker in beeld’

Tineke de Schepper is lid van het College van Bestuur van het Regius College. Deze school verzorgt op vier vestigingen in Schagen onderwijs voor 3300 leerlingen in het pro, vmbo, havo en vwo. Ze maakt deel uit van de ‘Topgroep’ van elf besturen in de regio Noord-Holland-Noord die het gebied van Texel tot en met Castricum bestrijken, en zit in het leernetwerk SHRM dat onder de Topgroep hangt.

Tineke-de-Schepper

Een leernetwerk Strategisch Human Resources Management: dat is toch meer iets voor HRM’ers?

“Ja, die nemen dan ook deel aan ons leernetwerk. We hadden in de regio Noord-Holland Noord al zes jaar een werkgroep voor hoofden P&O, en daar hebben we het leernetwerk SHRM aan gekoppeld. In al onze werkgroepen zitten standaard een bestuurder uit de Topgroep en een schoolleider, en ik ben in dit geval de schakel tussen de Topgroep en het leernetwerk. De deelnemende schoolleider komt van het RSG Enkhuizen, maar verder bestaat het leernetwerk inderdaad uitsluitend uit HRM’ers.”

‘Een goede procesbegeleider is onontbeerlijk.’

Waarom heeft jullie leernetwerk voor het thema SHRM gekozen?

“Omdat goed personeelsbeleid essentieel is voor een school. Als je je onderwijskundige doelen wilt realiseren, als je het onderwijs toekomstbestendig wilt maken, dan moet je dat doen met de juiste mensen. Werving, selectie, professionalisering: daar heb je HRM’ers voor nodig. En die moeten op hun beurt zelf ook geprofessionaliseerd blijven.”

Hoe gaan jullie te werk?

“We houden vier keer per jaar een themabijeenkomst. Dan behandelen we thema’s als ‘Boeien & Binden’, of ‘Professionalisering toegespitst op het organiseren van eigen academies’. Die onderwerpen worden vanuit het leernetwerk zelf aangedragen. Om ze in te leiden doen we niet alleen een beroep op experts binnen ons eigen netwerk, maar ook daarbuiten. Dat kan iemand uit een heel andere regio zijn, maar ook iemand die helemaal niet uit het onderwijs komt. Zo hadden we laatst een UWV’er die later ook voor de VO-raad een buitengewoon interessante presentatie heeft verzorgd. Onze bijeenkomsten worden begeleid door iemand die we van de VO-raad voor de eerste vijf bijeenkomsten ‘cadeau kregen’, Marjan van Roozendaal. Een goede procesbegeleider als zij is onontbeerlijk, niet alleen vanwege het grote netwerk dat ze met zich meebrengt, maar ook om de agenda vast te stellen en te bewaken en om werkvormen toe te passen waardoor iedereen echt aan bod komt. Geen vanzelfsprekendheid in een groep van bijna twintig personen! We hebben Marjan na die eerste vijf bijeenkomsten dan ook meteen ingehuurd voor het vervolg. Want we gaan zeker nog een jaar door en misschien wel langer, dat bekijken we per jaar.”

‘Dit leernetwerk brengt verdieping, wat we doen gaat verder dan intervisie.’

Wat heeft het leernetwerk opgebracht?

“Voor mezelf brengt dit leernetwerk verdieping op de thema’s die we behandelen. Wat we doen gaat verder dan intervisie, we krijgen voor elke bijeenkomst ‘huiswerk’. Soms is dat het lezen van bepaalde artikelen, maar soms moeten we ook echt wat doen: uitzoeken hoe iets op jouw school is georganiseerd. Voor de scholen zelf geeft dat ook verdieping, en het brengt meer verbinding tot stand tussen bijvoorbeeld teamleiders en directie enerzijds en de P&O’ers anderzijds. Strategisch HRM is nu veel duidelijker in beeld, ook hier in Schagen. Zo heb ik afgelopen jaar met twee directieleden de leergang Strategisch HRM gevolgd bij de VO-raad, en nu volgen drie teamleiders de cursus People Management. Op regioniveau hebben we als leernetwerk een bijeenkomst georganiseerd voor alle bestuurders, schoolleiders en hoofden P&O in Noord-Holland Noord. Daar waren zestig mensen aanwezig met wie we de bevindingen van onze themabijeenkomsten hebben kunnen delen. En dat zet SHRM als thema echt op de kaart.”

Opbrengsten voor de regio

  • Uitwisseling van beleidsstukken en professionele statuten tussen alle aangesloten besturen
  • Kennisdeling
  • Uitwisseling van vacatures
  • Onderlinge hulp bij re-integratie van personeel
  • Levendige mailwisselingen over SHRM en andere thema’s tussen vertegenwoordigers van alle geledingen: bestuurders, directies, teamleiders, docenten en afdelingen P&O

Tips van Tineke

  • Sluit zo veel mogelijk aan bij bestaande werkgroepen of netwerken.
  • Huur een goede procesbegeleider in.
  • Bereid de bijeenkomsten gezamenlijk voor, zorg dat iedereen echt betrokken is en een taak heeft.