Hier wordt gewerkt aan de Omgevingswet

‘Voor samenhang moeten we samenwerken’

INTERVIEW | Adri Bom • Gedeputeerde provincie Zuid-Holland

Scherp krijgen

“Het delen van ervaringen zorgt ervoor dat je met elkaar scherp krijgt wat de veranderingen van de Omgevingswet zijn. Daardoor groeit het besef dat er écht iets gaat veranderen. En: delen waar je mee bezig bent, is ook gewoon leuk om te doen.”

Marije van Berk

Projectleider Implementatie Omgevingswet, Hoogheemraadschap Rijnland

Elkaar nodig

“Wij hebben in de regio structureel overleg waar veel kennis en ervaringen worden gedeeld. Daarvan heeft iedereen voordeel. De invoering van de Omgevingswet is namelijk een grote legpuzzel en niemand heeft alle stukjes. We hebben elkaars ervaringen nodig voor een compleet eindresultaat.”

Petros Ceelen

Beleidsmedewerker gemeente Zoeterwoude

Met uitgestoken hand

“De Omgevingswet is een prachtige hefboom voor hoe we willen werken: opgavegericht, met uitgestoken hand, altijd naar buiten kijkend en samen met anderen. Als we met elkaar delen hoe we dat doen en wat we ervan leren, worden we een betere organisatie en zijn we klaar voor de Omgevingswet.”

Hennie Koek

Provinciesecretaris provincie Zuid-Holland
Video afspelen

Delfts Doen • Marlies van Arendonk

Video afspelen

Living Lab • Gerdo Kuiper

‘Samen kun je complexe vraagstukken beter aan’

INTERVIEW | Jeroen Haan • Hoogheemraad van Rijnland

Video afspelen

Roadmap • André van Nijkerken

Video afspelen

Bevoegd Gezag • Inge Dijkhuizen

Belangrijk voor draagvlak

“Het delen van ervaringen is voor mij belangrijk, omdat de provincie draagvlak zoekt voor de definitieve invoering van ‘3D-ruimtelijke ordening’ bij invoering van de Omgevingswet.”

Jos de Jong

Hoofd Bureau Ruimtelijke Ontwikkeling, Provincie Zuid-Holland

Bereid om kennis te delen

“Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is vertrouwen. Een beter resultaat ontstaat pas wanneer we op de kwaliteit van het werk van alle partners in de keten kunnen vertrouwen. Een voorwaarde daarvoor is dat we van elkaars kennis leren en bereid zijn die te delen.”

Henk Koster

Directeur Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Puzzelstukjes samenbrengen

“Iedereen heeft een stukje van de puzzel in handen. Alleen door ervaringen te delen krijgen we de puzzel gelegd!”

Co Verdaas

Oud-staatssecretaris planoloog adviesbureau Over Morgen
Video afspelen

Serious Gaming • Wouter de Boer

Video afspelen

Gezonde Leefomgeving • Gielijn Blom

‘Samen leer je sneller’

INTERVIEW | Marlies Krul • Directeur Omgevingsdienst West-Holland

Video afspelen

Bestuurlijke Afwegingsruimte • Frits Kwint

Video afspelen

Pilot Lansingerland • Martijn van der Hoek

‘Organiseer op enthousiasme – dat werkt écht’

INTERVIEW | Martien van der Kraan • Gemeentesecretaris Dordrecht

Regionale samenwerking cruciaal

“Om de grote maatschappelijke opgaven op te lossen is – regionale - samenwerking cruciaal. Dat kan alleen gaan werken als we bereid zijn te leren van elkaar.”

Jan Roest

Programmamanager implementatie Omgevingswet Provincie Zuid-Holland

Taal van anderen spreken

“Door samen ervaringen te delen krijg ik inzicht in hoe anderen werken, begrijp ik waarom anderen doen wat ze doen en leer ik de taal van andere organisaties. Samen leren verbindt, zorgt voor vertrouwen en is de basis voor een succesvolle samenwerking.”

Bart Vegt

Beoogd programmamanager Omgevingsveiligheid, Veiligheidsregio Hollands Midden
Video afspelen

Hart van Holland • Fred Goedbloed

Video afspelen

Digitalisering Omgevingsbeleid • Marten Terpstra

Colofon

Dit digitale magazine werd gemaakt door Magazine on the Spot in opdracht van de Provincie Zuid-Holland bij de bijeenkomst ‘Hier wordt gewerkt aan de Omgevingswet’, 22 november 2018.

René Lamers (redactie en coördinatie), Walter van Polanen (films en foto’s), Patricia Börger (foto’s interviews, quotes en bijeenkomst), Anna Lamslag (vormgeving)