INTERVIEW

Adri Bom • Gedeputeerde provincie Zuid-Holland

‘Voor samenhang moeten we samenwerken’

Ga aan de slag, want er is meer te doen dan je denkt. Zo luidt de boodschap van Adri Bom, coördinerend portefeuillehouder voor de voorbereiding van de provincie Zuid-Holland op de Omgevingswet. Ze heeft het thema geagendeerd op de bestuurstafels in de regio’s en intern de omgevingsvisie voorbereid en het omgevingsbeleid gedigitaliseerd.

Wat is je rol bij de voorbereiding op de Omgevingswet? 
“Als coördinerend portefeuillehouder ben ik verantwoordelijk voor aanpassing van ons beleid aan de denkrichtingen in de Omgevingswet, zoals omgevingsgericht denken en afstemming met andere overheden. De Omgevingswet raakt alle beleid van mijn collega’s en mijzelf. Het is een mooie klus: hoe pak je het aan, welke rol hebben Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, hoe betrek je de maatschappij erbij en hoe ga je om met participatie?

Vóór dit college was er al een traject voor een Ruimtelijke en Mobiliteitsvisie. We hebben besloten voor de Omgevingsvisie geen nieuw traject te beginnen, maar de bestaande te herschrijven naar de nieuwe denkrichting. En we wilden dat beleid met één druk op de knop digitaal bereikbaar zou zijn.

Dan ontdek je dat er best wat stappen zijn te zetten. Wij hebben ons totale beleid beleidsneutraal overgezet in een digitaal systeem. De volgende, zeer interessante stap is de uitwerking per regio. Dan moet je samen gaan kiezen wat in die regio belangrijker is, landschap of energie bijvoorbeeld. En sowieso moet het beleid op het komende klimaatakkoord en bijvoorbeeld digitalisering nog helemaal verwerkt gaan worden in ons beleid.”

Voor welke uitdagingen staat de Provincie? 
“Hoe pakken we belangrijke thema’s aan in de verschillende regio’s? Hoe verwerk je bijvoorbeeld de energietransitie in een volgebouwde provincie? Daarnaast de vraag hoe we omgaan met innovatie, en of dat onderdeel van beleid moet worden? En hoe vertalen we de provinciale visie naar de regio’s?

Bij Provinciale Staten zie je nog een worsteling: enerzijds bepaalt de Omgevingswet dat meer bevoegdheden bij GS komen, anderzijds wil PS juist meer naar zich toetrekken. PS stelt komende tijd een document op, waarmee na de verkiezingen in maart gewerkt kan worden. GS kan bijvoorbeeld voortaan PS informeren over zaken, waarop PS aangeeft op welke onderwerpen ze discussie wil, zodat niet over elk onderwerp gediscussieerd hoeft te worden. Of dat we achteraf samen bekijken of iets goed gegaan is.”

Hoe sta jij tegenover regionale samenwerking? 
“Ik was in september bij een bestuurlijke bijeenkomst in Zuid-Holland Zuid. Veel nieuwe wethouders en raadsleden. Ze zochten een nieuw handelingsperspectief. Ze wilden weten welke stappen ze als eerste moeten zetten. Een heel open houding. Ze wilden hulp erbij van de Provincie, omdat we ook al een digitaal systeem hebben.

In een andere regio was dat anders. ‘De Omgevingswet zegt toch dat gemeenten de eerste overheid zijn, waarom is dan nog provinciaal beleid nodig?’, vroeg iemand. Het gaat er juist om dat er samenhang komt. Zeker als het om gevaarlijke milieucategorieën gaat. We moeten het toch met elkaar doen. Als grote stad kun je kleine gemeenten ook helpen. Er zijn al goede initiatieven in de provincie.”

Heb je nog een hartenkreet? 
“Ja. Denk niet: ‘Het zal mijn tijd wel duren’. Ga aan de slag. Alleen al het systeem op orde brengen maakt duidelijk dat veel beleid nog niet integraal is. Daar kun je beter op tijd achter komen. Anders loop je dadelijk overal achteraan, terwijl er regio’s zijn die al een regionale visie hebben. In Zuid-Holland Zuid zag je hoe een tijdplanning de urgentie aangaf om tot handelen over te gaan.”