INTERVIEW

Marlies Krul • Directeur Omgevingsdienst West-Holland

‘Samen leer je sneller’

Als directeur van een Omgevingsdienst moet Marlies Krul gemeenten waarvoor ze werkt zien voor te bereiden op de Omgevingswet. Een rol die de dienst met verve heeft opgepakt. ‘We willen bovenop de golf zitten door trekker te zijn.’

Hoe is je rol als directeur van de Omgevingsdienst West-Holland in de voorbereiding van de Omgevingswet?
“Als Omgevingsdienst, die uitvoeringstaken voor gemeenten doet, krijgen we met de wet te maken voor wat betreft milieu, bouwen en duurzaamheid. We proberen boven op de golf te zitten door al dingen te doen voor die gemeenten. Wij leren zelf, maar we leren ook anderen. Die trekkersrol was ook onze opdracht.

We houden daarvoor bijeenkomsten, vormen leerkringen, doen opdrachten voor gemeenten, maar hebben ook een spel ontwikkeld waarmee je je spelenderwijs kunt voorbereiden.”

Welke uitdagingen zie je voor de Omgevingsdienst?
“Wij zijn vooral bezig met vergunningverlening en handhavingstaken. In vergunningverlening verandert dadelijk veel voor handhaving en toezicht. Hoe bereik je wat je wilt, zonder al teveel toezicht? We werken risico-gestuurd: we schatten in waar je het meest effectief kunnen zijn. En aan de voorkant geven we veel advies. Daarom hebben we belang bij goede samenwerking met partners.”

Hoe sta je tegenover samenwerking in de regio?
“Met gemeenten is die heel natuurlijk. Met de veiligheidsregio, GGD’en, politie en brandweer was die er ook al, maar nu intensiever. Ik werk hier sinds 1 januari en het valt me op hoe goed alles hier al geregeld was.”

Wat kunnen andere regio’s leren van West-Holland?
“Gemeenten waarvoor we werken hebben het ervoor over om in samenwerking te investeren. Dat betaalt zich nu uit met voorwerk dat al klaar is. Voorbeeld is de Omgevingsacademie West-Holland die we samen met de gemeente Voorschoten hebben geopend. Samen leer je sneller.”

Wat kan West-Holland van andere regio’s leren?
“Ik wil weten wat de Omgevingswet betekent voor de basis van ons werk. Moeten alle medewerkers op cursus, of samen een spel doen? De Omgevingswet lijkt met regels te maken te hebben, maar gaat eigenlijk over houding en gedrag. En hoe ga je om met Europese regelgeving?

We halen al kennis binnen: eerst hadden we een programmamanager ingehuurd, maar dat doen we nu zelf. We werken nauw samen met andere regio’s, bijvoorbeeld met Midden-Holland, waar ze al ver zijn.”

Heb je nog een hartenkreet?
“Je moet je goed voorbereiden op samenwerking op alle fronten. Nu krijgen we bezwaren binnen op regels. Dadelijk ga je van tevoren in gesprek met mensen. Wie bezwaar maakt, blijkt dan goede ideeën te hebben. Die maakt bezwaar vanuit een bepaald belang. Als je naar dat belang vraagt, blijk je die simpel op te kunnen lossen. Dan is hij of zij opeens je samenwerkingspartner.”