Daarom doen we het!

Wat drijft al die mensen die actief zijn in onze wijkplatforms? Waarom doen zij wat ze doen? En wat levert dat dan op? Voor hen zelf en voor de samenleving? Vier bestuursleden over hun motieven en ambities.

Marielle Smit, Stichting Wijkplatform Vrangendael:

‘Met elkaar maken we er iets moois van’

“Mijn ouders hebben mijn zusje en mij het motto 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf' meegegeven. Met andere woorden: als je het ergens niet mee eens bent, dan is het uiten van kritiek het makkelijkste wat er is. Dat kan iedereen. Maar je helpt er niemand mee als je het daarbij laat. Het getuigt van een ander kaliber om daadwerkelijk in jouw wijk aan de slag te gaan, om zaken echt op te pakken, kritisch naar jezelf te kijken en samen met anderen de schouders ergens onder te zetten.

Uitdagingen samen oppakken, luisteren, signaleren, het schijnbaar onmogelijke toch mogelijk maken, werken in een team met diverse mensen, luisteren naar verschillende meningen, gezamenlijke kennis opdoen: ik vind het heerlijk om het allemaal te doen. Samen praten, samen sparren, samen zaken verbeteren en er met elkaar iets moois van maken

Het wijkplatform Vrangendael is een plek waar ik dat allemaal kan doen. En het mooie is dat we ook nog aansprekende successen boeken. Denk bijvoorbeeld aan het vergunning parkeren dat we in onze wijk hebben kunnen tegenhouden. Maar ook de realisatie van het BOSS park in onze wijk is zo'n succes. Samen Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen. Van, voor en door bewoners! En vergeet ook het wijkblad voor heel Sittard-Oost niet, 'De Doorkijk'. Dat hebben we met elkaar ontwikkeld.

Teamwerk en mensenwerk dus, maar vooral het allerbelangrijkste: samen er iets moois van maken voor iedereen om ons heen; dat is wat mij drijft. Elke dag opnieuw.”

Joep Jorissen, Wijkplatform Oud-Geleen, Haesselderveld, Janskamperpark en Daniken:

‘Samen de schouders eronder’

“Ik ben lid van het wijkplatform omdat ik iets voor de wijk en inwoners uit mijn wijk wil betekenen. Ik hecht met name grote waarde aan het uiterlijk aanzien van de omgeving. Daar probeer ik mijn steentje aan bij te dragen door met regelmaat zwerfafval op te ruimen en misstanden te melden bij de gemeente. Zodat we de leefbaarheid op peil houden.

Tijdens dagelijkse wandelingen met mijn hond door de wijk word ik veelvuldig aangesproken door buurtgenoten over allerlei problemen waar zij mee geconfronteerd worden. In het wijkplatform kaarten wij deze aan bij de gemeente. Vervolgens proberen we samen te zoeken naar een oplossing. Als dat dan lukt, dan levert dat de nodige waardering op. En dat geeft mij weer de motivatie om met mijn werk voor het wijkplatform door te gaan.

Een belangrijke motivatie vind ik ook in onze gezamenlijke gedrevenheid. Gedrevenheid om met elkaar de schouders ergens onder te zetten, waarmee we als wijkplatform in een bijzonder prettige samenwerking aan de slag gaan om het vrij hoge omgevings- en leefniveau van onze wijk op zijn minst te handhaven.”

Peter Strijdonck, Wijkplatform Geleen Cetrum e.o.:

‘Zelf bijdragen aan een leefbare buurt’

“Op mijn werk was ik secretaris van de OR van SABIC Limburg BV. Ik heb het geluk gehad dat ik met een mooie regeling afscheid heb kunnen nemen van deze werkgever. Maar ik miste toch het sociale aspect en de omgang met mensen.

Toen ben ik een jaar in de politiek gegaan. Maar dat was toch niet helemaal wat ik voor ogen had. De politiek staat in mijn optiek namelijk te ver van de mensen af en het merendeel van de politici zit daar toch voor zichzelf.

Op een dag kreeg ik een folder van het wijkplatform. Met een uitnodiging om eens een vergadering bij te wonen. Dat heb ik gedaan. Daar werd ik direct enthousiast. Zo’n wijkplatform sluit namelijk direct aan op de leefwereld van bewoners. Onderwerpen zijn lekker direct, concreet en overleg daarover is ook nog nuttig voor de overheid. En ze zochten nog een voorzitter.

Ik heb de handschoen opgepakt. Ik vergelijk dit werk met het OR-werk wat ik altijd heel leuk heb gevonden. En er is altijd van alles te doen. Wij zijn dit jaar bijvoorbeeld met een proef bezig om te kijken of we voor vast de drie wijkplatforms kunnen samenvoegen met behoud van de eigen identiteit. Ik hoop hiermee een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige buurt voor iedereen.”

Erik de Lepper, Wijkplatform Hoogveld:

‘De gemeenschap, dat zijn wij!’

“Ik vind dat iedereen zijn steentje moet bijdrage aan de samenleving. 'Gemeente' staat voor 'gemeenschap' en dat zijn wij zelf, niet alleen ambtenaren in het gemeentehuis. Als je in een fijne wijk wilt wonen, moet je niet aan de kant blijven staan, maar ook zelf de handen uit de mouwen steken. Door lid te zijn van het wijkplatform denk ik dat kan helpen de wijk nog beter te maken dan hij al is.

Als ik zie dat kinderen veiliger naar school kunnen vanwege een maatregel die ik heb bedacht, vind ik dat ik toch weer een nuttige bijdrage heb geleverd. Daarnaast vind ik het prettig om vooraf te weten wat er in de wijk gaat gebeuren, om zo, indien nodig, mee te kunnen helpen aan een betere implementatie; achteraf kun je weinig meer doen.

Omdat het wijkplatform verschillende ogen en oren in de wijk heeft kunnen wij de consequenties voor onze wijk van in het gemeentehuis bedachte oplossingen beter overzien en waar nodig bijstellen. Daarnaast kunnen wij sneller dingen bereiken omdat wij de mensen en de gemeentelijke processen beter kennen.”