Participatie, the next step

Het Winterfestival zit er weer op. Wat hebben de deelnemers ervan opgestoken en wat gaan zij vanaf nu anders doen?

‘Gezondheid hoger op agenda’

Binnen de Leerkring van gemeenten waar ik deel van uitmaak ga ik het onderwerp ICT in relatie tot de Omgevingswet inbrengen. Welke gegevens gaan we verzamelen? Wat gaat er veranderen en hoe spelen we daarop in? Het tweede onderwerp waarover ik vandaag gehoord heb is het behoud van stiltegebieden. Als adviseur publieke gezondheid ben ik ook landelijk actief om het belang van groen in de leefomgeving onder de aandacht te brengen. Stiltegebieden sluiten hier goed op aan.”
Desiree Stolker, adviseur publieke gezondheid RDOG Hollands-Midden

‘Meer handen en voeten aan Omgevingswet’

Mijn conclusie na vandaag is wederom dat de Omgevingswet nog voor veel gemeenten en instanties erg vaag is. Verschillende overheden zijn zoekende hoe ze er invulling aan moeten geven. Een mooi en positief voorbeeld is hoe de gemeente Leidschendam-Voorburg de uitwerking van Omgevingswet aanpakt. Vooral de manier waarop zij hun participatietraject vorm gegeven hebben. Iets wat ik zelf ook heel belangrijk vind. Door het puur als overheid te creëren, ga je voorbij aan het doel van de Omgevingswet. Daarom ben ik er ook een voorstander van om niet als overheid het wiel uit vinden, maar om samen met de Provincie en andere gemeenten vaker het gezamenlijke gesprek aan te gaan om de Omgevingswet en het participatietraject handen en voeten te geven. Zo’n dag als vandaag is een mooie aanzet. ”
Dennis van Hattem, senior adviseur Wonen en Zorg gemeente Hendrik Ido Ambacht

‘Spelen met regels’

“Ik zou zoveel mogelijk regels willen afschaffen. Maar als je thema’s concreet maakt, dan blijkt dat ik toch veel in regels wil vangen. Hoe doe je dat? En hoeveel vertrouwen geef je burgers en ondernemers? Dat spel met regels wil ik met collega’s spelen, met onderwerpen die bij het waterschap passen.”
Fem Vijgen, juridisch adviseur Hoogheemraadschap van Delfland

Wanneer doe je het goed?

“Participatie is belangrijk. De vraag waarmee ik worstel is: wanneer doe je het goed, als je op zoveel schaalniveaus acteert? Wat is de basisinfrastructuur die daarvoor nodig is? En wat kan je overlaten aan de vrije ruimte? Is het genoeg om een leuke mix tot stand te brengen, zoals vandaag bij de provincie? Ik denk het niet.”
Gaston Gelissen, kernteam Nationale Omgevingsvisie

‘Samen het bewustzijn vergroten’

“Wij willen graag meedenken over de vraag hoe de Omgevingsveiligheid gestold kan worden in provinciaal beleid. Bijvoorbeeld: zouden we vanuit de veiligheidsregio’s iemand detacheren bij de Provincie. We kunnen dan samenwerken, elkaars kennis gebruiken en zo het bewustzijn vergroten dat het thema veiligheid overal als een satéstok doorheen gaat.”
Maarten Worp, beleidsadviseur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

‘Omgevingsbeleid raakt de gezondheid’

Ik vind het goed dat gezondheid meer aandacht krijgt bij de Provincie, want dat raakt óók het Omgevingsbeleid. De Provincie wil dichter bij de burger komen, daar hoort ook gezondheid bij. Een beter milieu bevordert gezondheid, maar bouwen langs de snelweg vermindert het weer. Als burger denk ik niet direct aan de Provincie, terwijl die wel onze gezondheid kan beïnvloeden.”
Hans Janssen, adviseur milieu & gezondheid GGD Haaglanden

Goede ervaring met overheid realiseren’

“Ik heb vandaag een workshop gegeven over het onderzoek naar de klantreis, dat ik begeleid voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Erg leuk om erover te vertellen en nog leuker om er met geïnteresseerd publiek over te praten. Natuurlijk willen we graag dat mensen participeren in de samenleving en dat ze met initiatieven komen. En we willen dan dat ze een goede ervaring hebben, dan komen ze vaker terug. Dat willen we graag bereiken!”
Annemieke Claassen, consultant voor gemeente Leidschendam-Voorburg

‘Met mijn neus in de boter’

Vandaag was mijn eerste stagedag bij de Provincie. Met dit Winterfestival viel ik met m’n neus in de boter. Mooi om de gelaagdheid van het bestuur in de praktijk te zien. Vanuit mijn studie ken ik de theorie, maar hier zag ik precies hoe de verhoudingen liggen tussen Rijk, Provincie en gemeenten. Heel interessant om te horen hoe die verschillende lagen omgaan met allerlei vraagstukken.”
Sepideh Kalhori, student Rechten en stagiaire Provincie Zuid-Holland