Den Haag: Seniorvriendelijke Stad

In de afgelopen vier jaar heeft de gemeente Den Haag met het actieprogramma ‘Den Haag Seniorvriendelijke Stad’ veel gedaan voor ouderen in onze stad. 'Vitaliteit' was hier een belangrijk onderdeel van. Zo organiseerde de gemeente succesvolle publieksevenementen zoals Veilig Vitaal en de Maand van de Vitaliteit. Ook ‘Samen Vitaal’, dat op 1 november plaatsvond in World Forum, is zo’n evenement.

De gemeente vindt het belangrijk dat Hagenaars waardig ouder kunnen worden en dat zij vitaal en betrokken blijven. Met het actieprogramma ‘Den Haag Seniorvriendelijke Stad’ schept de stad kansen voor zelfstandigheid, veerkracht en ontmoeting.

Tijdens ‘Samen Vitaal’ konden bezoekers ontdekken wat de stad biedt om vitaal te worden en te blijven. Ook waren er volop mogelijkheden om de verbinding te versterken tussen iedere Hagenaar die vrijwillig, professioneel of als gebruiker betrokken is bij de Seniorvriendelijke Stad. Ten slotte werd die middag ‘opgehaald’ waar de wensen en behoeften, ideeën en suggesties van ouderen in onze stad liggen en hoe wij Den Haag als Seniorvriendelijke Stad de komende jaren nog verder kunnen uitbouwen.

In dit e-zine treft u de hoogtepunten aan van deze bijeenkomst. Met daarin heel veel ingrediënten om ook komende jaren de stad voor ouderen nog fijner te maken.

Wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid):

‘Het begint met wat extra aandacht voor elkaar’

“Het is niet toevallig dat de stad Den Haag is aangesloten bij een wereldwijd netwerk van steden die extra investeren in het welbevinden en de waardigheid van ouderen: de Age-friendly Cities (leeftijdsvriendelijke stad) van Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Ook de komende jaren gaan we daar mee verder, zo ligt vastgelegd in het collegeprogramma.

Dat is nodig, want het aantal ouderen in deze stad neemt fors toe. In 2021 hebben we al meer dan 80.000 mensen van 65 jaar of ouder. Dat is bijna twintig procent van de totale bevolking. Dat vraagt om een seniorvriendelijke stad met voldoende voorzieningen en voldoende (zorg)aanbod, zodat ouderen op een voor hun vertrouwde plek kunnen blijven wonen. Een topprioriteit die niet vanzelfsprekend is. Want veel steden zijn niet gebouwd op heel veel ouder wordende mensen. Passende huisvesting is vaak een fors probleem. Zeker als we thuis willen blijven wonen.

Het begint wat ons betreft met simpele aanpassingen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld met genoeg zitbankjes voor wie onderweg naar de supermarkt even wil uitrusten. En met overal in de stad openbare toiletten voor mensen met een beperking. Ook technische innovaties in en om het huis kunnen helpen. Hoe maak je als inwoner van deze stad jouw huis geschikt als de jaren gaan tellen? En wat doe je dan zelf en waar heb je de overheid voor nodig? Dat soort plannen gaan we uitwerken.

Dit college denkt ook na over eenzaamheid in deze stad. Bij ouderen, maar ook bij jongeren en alleenstaanden. Eind dit jaar komt er een plan waarin we vastleggen wat we daar samen aan kunnen doen. Dat begint met aandacht hebben voor elkaar, even bij elkaar op bezoek gaan. Er is dus veel te doen. We hebben veel ambities. Als wethouder ga ik er alles aan doen om het voor ouderen in deze stad mooier en fijner te maken.”