Joost van Hoof, lector Urban Aging aan de Haagse Hogeschool:

‘Een seniorvriendelijke stad is nooit af’

Losliggende stoeptegels, te weinig bankjes op straat: ook Den Haag kan nog best seniorvriendelijker. Dat althans concluderen studenten van Joost van Hoof, lector Urban Aging aan de Haagse Hogeschool. Zijn advies? “Steden moeten zich continu blijven aanpassen.”

Positieve fenomenen

“Ouder worden en verstedelijking, het zijn twee succesverhalen uit de geschiedenis van de mensheid die dichter bij elkaar komen. Het zijn allebei positieve fenomenen vol uitdagingen geworden. Steeds meer ouderen kiezen er voor om in grote steden als Den Haag te gaan of blijven wonen. Het is daarom van groot belang om de relatie tussen vergrijzing en stedelijke vraagstukken te bestuderen, onder andere om tot een goed beleid te kunnen komen.”

Acht thema’s

“Ouder worden in de juiste omgeving is belangrijk om mee te kunnen blijven doen in het dagelijkse leven en om erbij te horen. Den Haag is de eerste Nederlandse stad die zich heeft aangesloten bij de Wereldgezondheidsorganisatie WHO Age-friendly Cities. Deze steden zetten zich extra in op acht thema’s: buitenruimtes en gebouwen, vervoer, huisvesting, sociale participatie, respect en sociale integratie, participatie en werkgelegenheid, communicatie en informatie en steun van de gemeenschap en de gezondheidszorg.”

Werk aan de winkel

“Steden hebben de taak inclusief te zijn, en toegang tot diensten en ruimten te waarborgen. Het zijn de beste plekken om oud te worden, zolang ze zich continu blijven uitvinden en zich aanpassen aan de actuele behoeften van ouderen. Er is dus altijd werk aan de winkel.”

Den Haag

“Mijn studenten hebben met hun mobieltjes in de hand Den Haag bekeken op seniorvriendelijkheid. De resultaten van het onderzoek zijn door hen vervolgens gepresenteerd aan de gemeente. Naast veel positieve aspecten (zo hebben de studenten waardering voor hoe de gemeente nu al rekening houdt met bereikbaarheid, toegankelijkheid en het aantal voorzieningen voor ouderen), is de wethouder op een aantal verbeterpunten gewezen. Denk aan obstakels als drempels, paaltjes, losse stoeptegels en hoge stoepranden in het verkeer, ongelijkvloerse tramhaltes, rustbankjes zonder (rug)leuning en het gegeven dat bewegwijzering en brochures voor ouderen nog vaak onleesbaar zijn. Het centrum wordt door een deel van de ouderen bovendien als te druk ervaren en daarom gemeden.”

Wat is age-friendly?

“Wat maakt een stad nu echt age-friendly, ofwel seniorvriendelijk? Dat is als in een stad ouderen worden gewaardeerd, actief betrokken worden bij de samenleving, en ondersteund worden met een infrastructuur en met genoeg diensten die tegemoet komen aan hun (zorg)behoeften. We zijn al goed op weg, maar er is ook nog ruimte voor verbetering.”


Meer informatie: klik hier