5X Goed om te weten!

Bezoekers van ‘Samen Vitaal’ konden op 1 november inspiratie opdoen op een uitgebreide informatiemarkt. Wat was daar zoal te zien? Vijf deelnemers uitgelicht. Met informatie die altijd van pas komt

1. Haagse Hogeschool - Stadsdialoog Seniorvriendelijke wijken

Studenten van de Haagse Hogeschool deden afgelopen jaar onderzoek naar de seniorvriendelijkheid in de verschillende wijken van Den Haag en Zoetermeer. Zowel positieve punten als verbeterpunten zijn uitgelicht en gepresenteerd aan de gemeente. Basis van de studie is fotografie, aangevuld met observatielijsten en gesprekken in de wijk. Iedere wijk blijkt zijn eigen karakter en uitdagingen te hebben. Burgers gingen in discussie met de studenten die met posters de seniorvriendelijkheid van de Haagse en Zoetermeerse wijken hadden gevisualiseerd.

2. Vraagelkaar

Vraagelkaar zorgt onder andere voor verbindingen tussen senioren. Zij kunnen zich telefonisch aanmelden, via vraagelkaar.nl, of tijdens speciale vraagelkaar cafés en inspiratieworkshops. De organisatie gaat met de ouderen in gesprek en vermindert zo de vraagverlegenheid. Interesses en wensen worden boven tafel gehaald. Aan tafel brengt de organisatie mensen met dezelfde interesses samen, wat veelal leidt tot blijvende contacten. Nieuwe mensen leren kennen kan een gevoel van geluk geven. En duurzame contacten zijn het beste medicijn tegen eenzaamheid. www.vraagelkaar.nl

3. Stedelijke Ouderen Commissie SOC

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en hun eigen beslissingen nemen. Kwaliteit van leven is voor alle ouderen van belang. De SOC bestaat uit 15 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in Den Haag: van vakbonden en welzijnskoepels tot kerken en moskeeën. De belangrijkste thema’s voor 2018 zijn wonen, participatie en gezondheid. De SOC adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen waar ouderen mee te maken hebben of krijgen. Onlangs heeft de commissie een webpagina geopend met een meldpunt om Senior (On)vriendelijke Situaties (SOS) door te geven. www.socdenhaag.nl

4. Brandweer

Hoe kunt u brand voorkomen? En als het mis gaat, waar moet u aan denken bij vluchten? Ouderen kiezen er steeds vaker voor om langer thuis te wonen. En ouderen blijken een groeiende groep slachtoffers te zijn. De brandweer wil ouderen meer alert maken op hun eigen verantwoordelijkheden en zo hun veiligheid vergroten. Door het verkorten van de vluchtroute bijvoorbeeld, door ‘s nachts binnenshuis deuren te sluiten. Of door het aanbrengen van rookmelders en het bedenken van slimme plekken om uw huissleutel te bewaren.

5. Servicepunt XL

De medewerkers van het Servicepunt staan op zeventien plekken in Den Haag klaar om vragen – ook van ouderen – op het gebied van zorg en welzijn te beantwoorden. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van leuke activiteiten in de wijk en hulp bij het aanvragen van maatschappelijke ondersteuning. En voor ‘alle andere denkbare vragen die met het leven te maken hebben’. Is er geen pasklaar antwoord voorhanden? Dan denkt het Servicepunt graag mee en zoekt samen met u naar een antwoord.

Meer informatie: Servicepunt XL