Digitalisering mkb in Midden-Brabant
(Midden-Brabant)


'Met deze deal gaat het molentje nog harder draaien'

Aan het woord: Berend de Vries (D66), wethouder economie en circulaire economie in Tilburg, en August de Vocht, directeur van Station88.

Midden-Brabant heeft veel bedrijven in de logistiek en maakindustrie. De overheid neemt een rol in het stimuleren van digitaliseren en verduurzamen. Zo is Tilburg de eerste gemeente met e-coaching voor ondernemers. Bedrijven met een klassieke manier van werken merken dat het roer om moet. Daar zijn alle mooie voorbeelden van, zoals een gieterij die een startup heeft opgericht.

Berend de Vries: "Deze regio kent een omvangrijk mkb. Het is ook een 'doe-regio', met veel logistiek en maakbedrijven. Voor die bedrijven zijn er twee grote uitdagingen: de overstap maken naar circulair ondernemen én digitalisering. Daar moeten we iets mee, ook als gemeente. Het gaat om de structuurversterking van onze economie. Wij zorgen voor awareness. Het bieden van een platform is een eerste stap."

August de Vocht: "Veel ondernemingen hier zijn relatief klein. En vele missen een toekomstperspectief als ze doorgaan zoals ze nu werken en hebben hulp nodig om de juiste kant op te gaan. Dat kunnen commerciële partijen doen, maar dat is vaak te duur voor ze. De inspiratie om stappen te zetten op het gebied van digitalisering of circulair ondernemen moet komen van partijen zoals de gemeente, ondernemersverenigingen of brancheorganisaties. Station88 is een middel om die ondernemers te bereiken. Vervolgens is het aan de ondernemer om vervolgstappen te zetten."

De combinatie van individuele (e-)coaching en collectieve inspiratiesessies is een effectief middel om het mkb te ondersteunen in haar groei en ontwikkeling.

'Wij zijn de eerste gemeente met e-coaching voor ondernemers.'

De Vocht: "We proberen ondernemers te inspireren en te stimuleren. Dat deden we al met lezingen en andere bijeenkomsten. Een van de middelen die we onlangs hebben toegevoegd is online coaching. We stellen vragen op de onderwerpen personeel, financiering, marketing, management en organisatie en vervolgens krijgen ze tien onderdelen waarop ze kunnen verbeteren. Daarvoor bieden we ook middelen aan: inspiratievideo's van ondernemingen die de stap naar digitaal of circulair al succesvol hebben gezet bijvoorbeeld. Maar ook digitale lezingen, e-learnings en webinars."

De Vries: "In de regio Tilburg hebben we de infrastructuur en het type studenten die ervoor kunnen zorgen dat bedrijven stappen gaan zetten aan de dienstverlenende kant. Dat gebeurt ook al. Er zit hier een gieterij waar generaties lang mooi gietwerk is geleverd van hoge kwaliteit. Maar de eigenaar zag dat de markt geen oplages meer wil van honderd stuks, maar slechts van een of twee stuks. Die gieterij is als een dolle aan het digitaliseren. Ze hebben een startup opgericht om dat voor elkaar te krijgen. Dat bedrijf is hele grote stappen aan het zetten en heeft weer een mooie toekomst. Dat is prachtig om te zien."

Proeftuinen hebben een sterke demonstratiefunctie naar het brede mkb, met als doel ontwikkelingen bij kernbedrijven in ketens te verankeren.

De Vocht: "Behalve het e-coachingsprogramma zijn er ook twee proeftuinen, een voor de logistiek en een voor de maakindustrie. In de Cyber Physical Factory komt een productie-experimenteeromgeving met alle voorkomende digitale technologieën. Het mooie is dat we resultaten uit de proeftuinen kunnen distribueren naar de brede doelgroep."

De Vries: "Bij die proeffabriek met testopstellingen zijn ook kennisinstellingen betrokken. Daar wordt ook met 5G -- razendsnel internet -- getest. Dat is voor de betrokken opleidingen interessant. Maar het idee is ook dat bedrijven een 'fabriekje' in eigen huis zetten. Met een productielijn. Zo kunnen ze daar zien hoe je toewerkt naar high-end oplossingen."

'Het bieden van een platform is een eerste stap.'

De MKB-deal maakt het mogelijk dat Station88 innoveert met zijn dienstverlening, door digitale programma's en e-coaching te ontwikkelen en implementeren.

De Vocht: "In heel praktische zin gaan we vast nog wel tegen deuren aanlopen. Wij zijn de eerste gemeente met e-coaching voor ondernemers. Dat programma is nog in ontwikkeling. En we hebben nog te maken met beperkende maatregelen vanwege Covid-19. Het is op dit moment heel lastig om ondernemers bij elkaar te brengen. En elkaar zien is nodig om echt tot samenwerking te komen. Dat inspireert meer."

De Vries: "Doel is om 3.600 mkb-bedrijven te coachen. Maar we gaan niet alle 3.600 mkb-bedrijven uit de regio een oplossing bieden. Ik hoop wel dat in ieder geval partijen, die bij de proeftuinen zijn betrokken, stappen gaan zetten die ze normaal niet zouden hebben gezet, op het gebied van digitalisering en circulariteit. En ik hoop dan dat andere ondernemers zien wat zij doen en dan denken: 'dit is misschien ook voor mij toepasbaar'. En dat je dan en olievlekwerking krijgt. En dat ondernemers door met elkaar in contact te komen ook dingen samen gaan doen."

De MKB-deal versterkt de samenwerking tussen Station88, Midpoint Brabant en andere triple helix partners, waardoor het mkb optimaal bediend kan worden.

De Vries: "Deze deal zorgt voor een versnelling van datgene waarmee we al bezig waren. We hadden al afspraken met de provincie. Met de deal erkent het rijk dat die er ook in gelooft. Daardoor gaat het molentje nog harder draaien."

De Vocht: "We kunnen nu het hele programma breder opzetten. En daardoor echt impact hebben. Natuurlijk moeten we goed blijven kijken naar het businessmodel: is dit nou wat we moeten doen? Op basis van de ervaringen die we gaan opdoen en de data die we verzamelen blijven we onze dienstverlening en onze projecten optimaliseren."


Over de deal

'Business meer datagedreven maken'

"Als Midpoint Brabant werken we samen met ondernemingen, onderwijs en overheden aan Midden-Brabant als veerkrachtige mkb-topregio. De MKB-deal versterkt ons programma 'Smart mkb', waarin we de komende jaren ondernemingen gaan ondersteunen om hun business meer datagedreven te maken. De sectoren waarin we bij de landelijke top behoren krijgen hierbij extra focus: de maakindustrie, logistiek en leisure. Natuurlijk kunnen ook bedrijven uit andere branches deelnemen. Alle initiatieven gaan ongetwijfeld leiden tot een versnelde ontwikkeling van de digitale sector in onze regio."
Ralf Daggers, directeur Midpoint Brabant Smart Services

'Bedrijfsprocessen verder optimaliseren'

"Met inzet van AR-VR en serious gaming technieken train je (potentiële) medewerkers makkelijker of kun je bedrijfsprocessen verder optimaliseren. Zo kun je medewerkers op een interactieve manier inzicht in werkzaamheden geven en je kunt ze bijvoorbeeld op afstand instrueren of op een andere manier motiveren. Buiten dat het kosten kan besparen word je als bedrijf wendbaar en ben je bovendien een interessante en innovatieve werkgever. De MKB-deal zal die ontwikkeling stimuleren."
Bas Holland, business developer Logistics Community Brabant

'State of the art leeromgeving'

"De Cyber Physical Factory bij Gate2 in Rijen is de gateway naar multidisciplinair leren, onderzoeken en werken in een reële rijke en krachtige state of the art leeromgeving voor docenten, studenten en medewerkers uit het bedrijfsleven. Verbinden is een sleutelwoord in dit groeiend laagdrempelig ecosysteem voor innovatie in een snel veranderende wereld. Deze proeftuin is een technologie hub waar waarde gerealiseerd wordt door co-creatie tussen onderwijs, overheid, en onderneming -- de triple helix.
Ricardo Abdoel, directeur Avans Academie Engineering & ICT


Dit is de MKB-deal

Digitalisering en dataficering bieden kansen voor mkb-bedrijven in de regio Midden-Brabant. Maar de stap om nieuwe mogelijkheden te adopteren en in te zetten en om zo te komen tot productiviteitsgroei, gaat nog te langzaam.

De MKB-deal 'Digitalisering mkb in Midden-Brabant' zet in op digitalisering en human capital en wil ondernemers uit het 'brede mkb' inspireren en helpen via twee programmalijnen.

De eerste programmalijn is (e-)coaching en wil inspiratie bieden om ondernemingen te versterken. Een online coaching-tool op basis van artificial intelligence richt zich onder andere op de onderwerpen personeel, financiering, marketing, management en organisatie. Ook voorziet de deal in inspiratiesessies, workshops, netwerkbijeenkomsten en coaching op locatie.

De tweede programmalijn spitst zich met twee proeftuinen toe op de sectoren Logistiek en Industrie. In de proeftuin voor virtual en augmented reality kunnen logistieke bedrijven AVS-toepassingen en tools op een laagdrempelige manier doorontwikkelen, testen en implementeren en personeel hierop trainen. In de proeftuin Cyber Physical Factory komt een productie-experimenteeromgeving met alle voorkomende digitale technologieën voor de maakindustrie.

Door de proeftuinen en e-coaching met elkaar te verbinden kan het brede mkb profiteren van de tools die in de proeftuinen ontwikkeld worden, is de verwachting.

Deal Digitalisering mkb in Midden-Brabant
Bedrag € 400.000
Probleem Midden-Brabant is een van de logistieke topregio's in Nederland en voorloper in smart industry, maar het overgrote deel van het Midden-Brabantse mkb is nog niet in staat om de kansen van digitalisering goed te benutten.
Oplossing Inzetten op ondersteuning in de breedte. Dat betekent inzet van moderne (digitale) vormen van dienstverlening voor het brede mkb, gericht op alle facetten van ondernemerschap. Inspireren en begeleiden staan centraal. Daarnaast zijn er twee proeftuinen, die zich richten op de versnelling van digitalisering van het mkb in de speerpuntsectoren Logistiek en Maakindustrie.
Dealpartners Gemeente Tilburg, Midpoint Brabant, Provincie Noord-Brabant, Station88, Logistics Community Brabant, Gate2, ROC Tilburg, Avans Hogeschool, mkb-bedrijven.

OVER DE MKB-DEALS

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.