'MKB-deals voor regionale versterking van het mkb'

“Vakmensen opleiden, bedrijven digitaliseren of kennisnetwerken versterken: provincies en gemeenten weten wat het mkb in eigen regio nodig heeft. Vooral nu is die steun nodig. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat helpt waar het kan. In dit geval met geld uit het MKB-actieplan. In dertien nieuwe MKB-deals en negen deals eerder dit jaar zijn daarover afspraken gemaakt. Zo komen we samen verder, ook in moeilijke tijden.”

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat


OVER DE MKB-DEALS

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.