MKB010 Next:
digitaal en duurzaam doorpakken
(Rotterdam)


'Samen brengen we Rotterdam naar een betere toekomst'

Aan het woord: Pieter van Klaveren, voorzitter MKB Rotterdam-Rijnmond, en Esther Langendoen, programmamanager 'MKB010>>Next' bij de gemeente Rotterdam.

Als twintig procent van de ondernemers een omslag maakt, is dat een kantelpunt voor het hele mkb. De Rotterdamse MKB-deal 'MKB010>>Next' richt zich op die twintig procent, bij elkaar zo'n 5.000 ondernemers. Kleine mkb'ers zijn als speedbootjes, wendbaar en snel, maar vaak ook moeilijk bereikbaar. Met de campagne 'Ook jouw Zaak' worden ondernemers bewust gemaakt hoe ze hun bedrijf kunnen vernieuwen.

Esther Langendoen: "De economie verandert snel. Die wordt steeds meer digitaal, duurzaam en circulair. En als stad willen we toekomstbestendig zijn. In Rotterdam hebben we de Roadmap Next Economy opgesteld, met ambities op die drie gebieden. Bij startups, scale-ups en veel grotere bedrijven gaat dat best goed. Daar zit het proces van innovatie vaak geïntegreerd in het bedrijf of vormt het de basis. Maar er zijn ook veel mkb-bedrijven die kleiner zijn en waar de ondernemer al jaren onderneemt, weinig tijd heeft voor innovatie en niet over een R&D-afdeling beschikt. Daarvoor is deze deal bedoeld. De boodschap is: denk meer na over je toekomst en zet in op digitalisering, duurzaamheid en circulariteit om je ondernemersdoelen te bereiken."

Pieter van Klaveren: "Het thema innoveren staat bij ons al veel langer op het netvlies. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft gezegd dat ze zich zorgen maakt over het innovatief vermogen van het mkb. En ze heeft gedeeltelijk gelijk. Veel mkb'ers zijn bezig met de waan van de dag, zijn bezig met overleven. Maar ze zijn wel betrokken bij de samenleving. En ze willen toekomstbestendig zijn. Daarom geloof ik in deze MKB-deal."

'Grote bedrijven vormen geen vanzelfsprekende inspiratiebron voor mkb'ers.'

Digitalisering is voor ondernemers geen doel op zich, maar een middel om bedrijfsdoelen te realiseren. En om slimmer om te gaan met actuele kwesties, zoals veranderende wet- en regelgeving.

Van Klaveren: "Als je als ondernemer nu niet investeert, dan ben je niet toekomstbestendig. Dat is uiteindelijk het verhaal. Dat geldt voor technologisch georiënteerde bedrijven, maar ook voor detaillisten. Neem dataficatie. De bakker die altijd dezelfde broden bakt, merkt op enig moment dat bepaalde broden niet meer worden verkocht. Digitalisering en het verzamelen en analyseren van data helpen om vast te stellen welke mensen op welk moment welke broden kopen. Dat kan die bakker helpen. Hij kan dan veel gerichter zijn broden bakken, gooit aan het einde van de dag minder weg en hij kan dan lean & mean inkopen.

Langendoen: "Dan innoveert die bakker niet alleen digitaal, maar ook circulair. Hij reduceert verspilling door alleen te maken wat klanten willen. Die twee werelden komen daar samen. In Rotterdam kiezen we voor een sectorgerichte aanpak. In de horeca en catering, maar ook in de bouw kun je bijvoorbeeld impact maken met circulaire innovatie. Het programma dat wij bieden met 'MKB010>>Next' moet praktisch en goed toepasbaar zijn."

'MKB010>>Next' creëert bewustwording bij ondernemers en sluit aan op de praktijk van het mkb.

Van Klaveren: "We hebben in Rotterdam veel grote bedrijven. Die hebben onderzoeksbudgetten en zijn vaak voorbeelden van innovatie. Maar grote bedrijven vormen geen vanzelfsprekende inspiratiebron voor mkb'ers. Mkb'ers zijn als speedbootjes: wendbaarder en sneller. Dat maakt het ook ingewikkelder om hen te bereiken. Daarom is een adequate communicatiecampagne cruciaal."

Langendoen: "Ondernemers inspireren ondernemers. Dat is een cruciaal onderdeel van onze aanpak. In de eerste pilot van onze communicatiecampagne zetten we daarom koplopers uit het mkb voor het voetlicht. Zij laten zien wat innoveren hun bedrijf oplevert. Met herkenbare verhalen. Uiteindelijk is de ondernemer zelf aan zet om concreet stappen te zetten naar digitalisering of meer circulariteit. Daarin willen we hen wel zo goed mogelijk faciliteren."

Partners promoten - waar mogelijk - de agenda en activiteiten van 'MKB010>>Next' onder hun leden en klanten.

Langendoen: "Er is al heel veel materiaal voor ondernemers beschikbaar. 'MKB010>>Next' bundelt dat. De Kamer van Koophandel heeft e-learnings over digitalisering. De Rabobank heeft mooie e-books over circulair ondernemerschap. Het geld uit de MKB-deal gebruiken we om een nog mooier programma te maken. Het mooie is dat de betrokken partners ook een eigen achterban hebben, die ze kunnen en willen bereiken."

'Het programma dat wij bieden moet praktisch en goed toepasbaar zijn.'

Van Klaveren: "Er draaien al projecten. Typisch Rotterdams is dat we het samen doen: met overheid, onderwijs en ondernemers. We gunnen elkaar het podium. De Hogeschool Rotterdam levert kennis en kunde en methodieken. Met de IT-campus hebben we in Rotterdam een plek waar ondernemers en medewerkers cursussen kunnen volgen. De IT-campus wil de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt dichten. Met Hogeschool InHolland zijn we in gesprek over stages van jonge, bijna afgestudeerde IT-studenten die out of the box kunnen denken en ondernemers kunnen bijstaan. Zo hebben we een mooi ecosysteem."

Het 'brede mkb' is in Rotterdam een belangrijke banenmotor en heeft ook een maatschappelijk belang. Bedrijven dragen bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving; ze maken de stad.

Langendoen: "De deal zorgt voor een versnelling van wat we al aan het doen zijn en zorgt ook vooral voor verdieping. Daar zijn we heel blij mee. Het toekomstbestendiger maken van het mkb pakken we samen op in Rotterdam."

Van Klaveren: "Uit onderzoek blijkt dat er een kantelpunt ontstaat als twintig procent van de ondernemers in beweging komt. We hebben zo'n 17.500 mkb-bedrijven met 2 tot 49 medewerkers. Daarvan willen wij er 5.000 ondernemers bereiken. Als dat lukt zullen ondernemers elkaar gaan inspireren. Met de samenwerking brengen we de stad naar een betere toekomst. Weet je, ik maak me best zorgen over de stad. Over polarisering. Over het grote gat tussen arm en rijk. Maar ik denk dat de kracht van Rotterdam is dat we samen de schouders eronder zetten. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we de stad weer opgebouwd. Dat doen we na corona ook weer."


Over de deal

'Samen kun je zoveel meer'

"Er is niet één oplossing om vastgoed te verduurzamen. Als ondernemer zul je constant moeten onderzoeken, keuzes moeten maken en risico's durven nemen. Het platform 'MKB010>>Next' helpt hierin. Zelf deed ik mee aan een driedaagse CIRCO-track over circulair ondernemen in de bouw. Behalve veel inspiratie en een groot netwerk, vond ik daar gelijkgestemden. Kleine ondernemers die ook gemotiveerd zijn om met duurzaamheid en circulair ondernemen aan de slag te gaan. En dat netwerk van gelijkgestemden is onmisbaar om nu al stappen te kunnen zetten. Want samen kun je zoveel meer."
Marjolein Beemster, directeur van Loef beheer

'Deal zorgt voor digitale boost'

"Ik heb de 'MKB Business Boost' gedaan; een serie digitale trainingen die de gemeente Rotterdam samen met Frankwatching aanbiedt. Hiermee leer je de fijne kneepjes van de digitale wereld kennen en die heb ik toegepast op mijn eigen zaak. De training sloot mooi aan op mijn wensen en het heeft me geïnspireerd. Ik had niet verwacht dat er achter de schermen van de digitale wereld zoveel mogelijkheden waren. 'MKB010>>Next' heeft bij mij echt gezorgd voor een digitale boost!"
Iris Pinas Bourne, eigenaar van Pimp my Nails & Beautysalon

'Online naar een groter bereik'

"We moesten nodig met de tijd mee. We wilden een groter bereik en meer zichtbaarheid, dat in de eerste plaats. Maar ik zag ook producten die hier al tien jaar lagen en nauwelijks opgemerkt werden. Door een online webshop toe te voegen aan mijn wijnwinkel is de omzet met 60 procent gestegen en het klantenbestand met 20 procent gegroeid. Prachtige, oude Bordeauxs van bepaalde jaargangen. Online ziet iedereen het."
Julian Platenburg, directeur-eigenaar van Wijnkoperij Platenburg


Dit is de MKB-deal

De economie wordt steeds meer digitaal, duurzaam en circulair. Ook voor mkb-bedrijven in Rotterdam heeft deze ontwikkeling grote gevolgen. In actie komen en innoveren levert concurrentievoordelen op en maakt ondernemingen veerkrachtiger.

Rotterdam telt ruim 17.500 mkb-bedrijven met 2 tot 49 arbeidsplaatsen. Voor een deel van deze bedrijven ligt het tempo van vernieuwing hoog.

'MKB010>>Next' biedt informatie en online tools waarmee ondernemers zelf aan de slag kunnen, informeert over relevante regelingen en organiseert workshops en events waar ondernemers nieuwe kennis kunnen opdoen en in contact komen met andere ondernemers. Dit gebeurt zoveel mogelijk per sector. Want elke branche kent zijn eigen digitale, duurzame en circulaire kansen en uitdagingen.

Ambitie is om in vier jaar tijd 5.000 bedrijven te inspireren, informeren en activeren. Inspireren en informeren gebeurt via lezingen, digitale goodiebags, artikelen en de communicatiecampagne 'Ook jouw Zaak'. In deze campagne vertellen ondernemers wat innoveren hun bedrijf oplevert en hoe dit bijdraagt aan hun ondernemersdoelen.

Activeren gebeurt onder meer via workshops en e-learnings. Denk aan CIRCO-tracks over circulair ondernemen en de MKB Online Businessboost. In deze Businessboost worden online trainingen aangeboden voor retailers, kappers en horecabedrijven over online vindbaarheid, zichtbaarheid en conversie.

Deal MKB010>>Next: digitaal en duurzaam doorpakken
Bedrag € 306.250
Probleem De economie wordt steeds meer digitaal, duurzaam en circulair. Ook voor mkb-bedrijven in Rotterdam heeft deze ontwikkeling grote gevolgen. Vraag is hoe Rotterdam zoveel mogelijk kleine en middelgrote bedrijven in actie kan laten komen om te innoveren.
Oplossing 'MKB010>>Next' zet in op het inspireren, informeren en activeren van 5.000 mkb-ondernemingen om de kansen te pakken die digitalisering, duurzaamheid en circulariteit bieden. Bewustwording is essentieel en vervolgstappen voor ondernemers moeten gemakkelijk zijn door te zorgen voor informatie en een netwerk zodra ze in actie komen.
Dealpartners Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio\'s in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.

OVER DE MKB-DEALS

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.