SPOT 035 - digitale strategie voor mkb
(Gooi en Vechtstreek)


'In Mediapark helpen mkb-ondernemers en studenten elkaar verder met digitalisering'

Aan het woord: Quido Schaafsma, bestuurslid ondernemersvereniging BV Hilversum en eigenaar van ActivFinance en Mascha Smulders, projectleider Leven Lang Ontwikkelen HvA-Hilversum.

Kleinere bedrijven in de regio Gooi en Vechtstreek zijn vaak zo druk met hun dagelijkse bedrijfsvoering dat ze geen tijd kunnen maken voor grotere veranderingen, zoals digitalisering. 'Spot 035' gaat als een MKB-werkplaats voor digitalisering ondernemers en studenten uit hbo en mbo van elkaar laten profiteren. En werken met frontrunners. Op een inspirerende plek, Mediapark Hilversum.

Quido Schaafsma: "Deze regio is een heel creatieve regio, met de focus op media en entertainment. Daar spelen meerdere transformaties. Bedrijven hebben te maken met veranderend gedrag van consumenten, nieuwe platforms en verdienmodellen. Ook zijn er uiteraard technologische ontwikkelingen die interessant zijn. Daar spelen mediabedrijven op in. Niet alle mkb-bedrijven zijn echter in staat om daarin succesvol te zijn."

Mascha Smulders: "Als kennisinstelling zien we het niet alleen als onze taak om mensen op te leiden, maar ook om onze kennis in te zetten in de maatschappij, zodat mensen toegerust worden om aan het werk te blijven. 'SPOT 035' moet zowel een digitale als fysieke plek zijn waar bedrijven naartoe kunnen om volgende stappen in hun ontwikkeling te zetten."

'SPOT 035' wil het ondernemers vooral gemakkelijker maken om met digitalisering aan de slag te gaan.

Schaafsma: "Het ontbreekt mkb'ers vaak aan tijd en kennis om gestructureerd aan digitale vraagstukken binnen een onderneming te werken. Zonde, want de meesten zijn zich bewust van nut en noodzaak. Het is voor hen vaak een zoektocht naar waar ze moeten zijn, en dat kost tijd en energie. Daarom gaan we een laagdrempelig platform ontwikkelen, met zó'n enorme aantrekkingskracht dat bedrijven denken: 'We moeten bij 'SPOT 035' zijn, want daar kunnen ze mij helpen met wat ik nodig heb'."

'De kwaliteit van de kennis en het netwerk gaat het verschil maken.'

Smulders: "Vervolgens is het belangrijk deze mkb'ers te koppelen aan zogenaamde digital frontrunners. Hoe verbinden we een startup, een ervaren IT-bedrijf of een mbo- of hbo-student op een goede manier aan een mkb-bedrijf? Daar gaan wij voor zorgen."

Schaafsma: "Dat dit gebeurt is heel belangrijk. Want door nog meer te investeren in digitalisering en automatisering groeien ondernemingen. Niet zaligmakend, maar economische groei is wel belangrijk voor een sterke regio met een hoog voorzieningenniveau."

Het programma start met een intakegesprek: wat heeft de ondernemer nodig? En daar blijft het niet bij.

Smulders: "Vervolgens kijken we welke partijen deze ondernemer kunnen helpen en maken we een voorstel, inclusief planning en zetten we de kosten op een rijtje. Vanuit 'SPOT 035' is er begeleiding bij de implementatie en het opleiden van mensen. Uiteindelijk willen we na realisatie van al die plannen die kennis delen met het netwerk en dat verder laten groeien."

Schaafsma: "Momenteel zijn we druk bezig met het vormgeven van de kopgroep. Met hen onderzoeken we wat een werkbare situatie is in de praktijk. Wat voor intake kiezen we? Wanneer kiezen we voor hbo- of mbo-studenten en wanneer voor een succesvol digitaal bureau uit de regio om ondernemers verder op weg te helpen? Dat soort zaken moet nog uitgewerkt worden."

'SPOT 035' wordt gehuisvest bij de HvA op het Mediapark. Van daaruit bouwen de dealpartners 'SPOT 035' in fases op.

'Het is belangrijk mkb'er te koppelen aan zogenaamde digital frontrunners.'

Smulders: "Eerst inventariseren we welke vragen er bij mkb'ers leven. Vervolgens moeten we ze ook nog overtuigen hier tijd en energie in te steken. Dat wordt nog wel een uitdaging."

Schaafsma: "Mkb'ers zijn vaak wat eigenwijze en drukke mensen. Het is dus belangrijk dat het programma volledig aansluit bij wat zij nodig hebben. De kwaliteit van de kennis en het netwerk gaat het verschil maken. We moeten mensen echt het gevoel geven dat zij bij ons worden geholpen met toepasbare kennis én een concreet stappenplan. Let wel: van ondernemers vragen we vervolgens ook iets terug: 'Als jij deze reis met ons gemaakt hebt, verwachten wij dat jij ondernemers aandraagt die jij dit ook gunt'."

'SPOT 035' is bedoeld als duurzaam initiatief. Over drie jaar moet het zo krachtig zijn dat het ook zonder subsidie kan bestaan.

Schaafsma: "Ik wil concrete resultaten zien, gekoppeld aan economische prestatie-indicatoren: wat is het aantal mkb'ers dat door de digitale wasstraat gaat, de omzettoename of hoe is de klanttevredenheid? Maar ik denk ook aan een soort Google-review, waardoor het platform stijgt in bekendheid en waardering. Dit programma moet naar een vier- of vijfsterren-rating toe. Ik hoop dat er vanuit elk ondernemersgebied een local hero met kennis en ervaring in de kopgroep zit, die door de wasstraat is gegaan en zijn positieve ervaringen deelt. Als een bekende ondernemer dat doet, is dat van enorme toegevoegde waarde."

Smulders: "Succesvolle voorbeelden zijn broodnodig. Ik geloof sterk in een concreet plan en persoonlijke contacten. Als je een paar ondernemers écht kunt helpen, dan werkt dat als een olievlek en sluiten steeds meer mkb'ers aan. Je bouwt dan een krachtig netwerk op."

Uiteindelijk moeten de samenwerking tussen alle partners en de nieuwe verbindingen het verschil gaan maken.

Smulders: "De HvA heeft bij 'SPOT 035' de lead, omdat deze instelling veel ervaring heeft met het coördineren van omscholings- en opleidingstrajecten. Bovendien is het een van de manieren waarop wij onze doelstelling, het helpen van bedrijven en professionals met transformatie- en kwalificatievraagstukken, ook echt in de praktijk kunnen brengen."

Schaafsma: "Maar alléén de HvA, de ondernemersvereniging of de gemeente gaat het verschil niet maken. We maken gebruik van de kracht van de samenwerking. Studenten hebben vaak meer kennis van een digitaliseringsoplossing dan een ondernemer. En wat is er nu mooier als zij deze kennis inbrengen en dat ondernemingen studenten helpen bij het oefenen in de beroepspraktijk? We gaan verbindingen leggen die er nu nog niet zijn."

Smulders: "Over een jaar moet iedere mkb'er in deze regio die iets met digitalisering wil, weten dat hij bij 'SPOT 035' moet zijn."


Over de deal

Weerbaar en wendbaar

"Met zeventig procent van de banen in het midden- en kleinbedrijf is het mkb de ruggengraat van onze regionale economie. Wij hebben een uniek media- en ICT-cluster dat al een vergaande digitaliseringstransformatie heeft doorlopen. Die kennis en ervaring zetten wij in deze MKB-deal in om zoveel mogelijk mkb-bedrijven te helpen digitaliseren. Daarmee versterken wij de relatie tussen bedrijven onderling en met het onderwijs. Ik kijk ernaar uit om samen aan de slag te gaan om de weerbaarheid en wendbaarheid van mkb-bedrijven en hun werknemers te vergroten."
Gerard Kuipers, wethouder economie en media, gemeente Hilversum

Fieldlabs gaan helpen

"Media Perspectives ondersteunt al ruim twintig jaar het mkb bij de eerste twee fases van de digitale transformatie. Vooral de derde fase van 'AI first' brengt nog enorme uitdagingen met zich mee. Met name het klein-mkb kan hierbij flink wat scholing en begeleiding gebruiken. Onze fieldlabs en leerwerkbedrijven, die we met verschillende kennisinstellingen zoals het MBO College Hilversum hebben opgestart, zetten we bij 'SPOT 035' in om de regionale economie duurzaam te versterken."
Mir Wermuth, directeur Media Perspectives.

Nieuwe partners

"Skills Meducation is landelijk marktleider in educatieve modellen en materialen voor de medische sector. Het bedrijf zit in een turbulente fase van groei en veel kansen. Onze digitale infrastructuur is echter verouderd en moet op korte termijn meegroeien. Bijvoorbeeld door het digitaliseren van onze instructies aan wereldwijde klanten - extra belangrijk in coronatijd. De komst van 'SPOT 035' is erg interessant, want ik zoek een onafhankelijke sparringpartner om de digitalisering succesvol te maken. De connecties met studenten en betrouwbare leveranciers uit de regio Hilversum lijken me daarbij heel waardevol."
Jan van Leeuwen, directeur Skills Meducation Hilversum


Dit is de MKB-deal

Digitalisering zorgt voor een efficiëntere bedrijfsvoering en een hogere productiviteit. Het is bovendien een motor voor innovatie en draagt rechtstreeks bij aan de economische vitaliteit en banengroei in de regio. De MKB-deal 'SPOT 035' geeft een flinke impuls aan digitalisering van het brede mkb in de regio Gooi en Vechtstreek.

Uitgangspunt van 'SPOT 035' is een laagdrempelig digitaal en fysiek platform dat mkb-ondernemers helpt hun digitale strategie vorm te geven. Ook geeft 'SPOT 035' voorlichting over de mogelijkheden, helpt bij het opstellen van een digitaliseringsstrategie en begeleidt ondernemers naar realisatie en financiering van die strategie. Daar betrekt 'SPOT 035' het netwerk bij van digital frontrunners uit de regio, studenten en kennisinstellingen. Het platform verbindt bovendien bestaande initiatieven, programma's en netwerken aan elkaar.

Ambitie is dat ondernemers in de regio 'SPOT 035' over vijf jaar zien als een betrouwbare raadgever en partner in digitalisering. Dankzij het platform weten mkb-ondernemers in de toekomst immers hoe zij kunnen digitaliseren, is hun productiviteit toegenomen en blijven zij en hun werknemers in ontwikkeling. Ook beogen de dealpartners dat onderwijs en ondernemers elkaar nog beter gaan vinden. Met als uiteindelijk resultaat dat het mkb in de regio Gooi en Vechtstreek toekomstbestendig, wendbaar en innovatief is.

Deal SPOT 035 - digitale strategie voor mkb
Bedrag € 355.290
Probleem Er is sprake van een negatieve economische trend in de regio Gooi en Vechtstreek en corona raakt de regio disproportioneel hard. Veel mkb- bedrijven hebben te weinig tijd en kennis om de kansen te verzilveren die digitalisering biedt.
Oplossing SPOT 035 voorziet in de ontwikkeling van een laagdrempelig digitaal en fysiek platform dat mkb-ondernemers helpt hun digitale strategie vorm te geven. Tevens begeleidt SPOT 035 ondernemers naar realisatie en financiering van hun ambities.
Dealpartners Gemeente Hilversum, BV Hilversum, Hogeschool van Amsterdam, MBO College Hilversum, Media Perspectives, Regio Gooi en Vechtstreek.

OVER DE MKB-DEALS

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.