Retail Innovatie en Experience Campus
(Leidschendam-Voorburg)


In elk winkelcentrum spijkeren studenten ondernemers bij

Aan het woord: Astrid van Eekelen, wethouder Economie en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in gemeente Leidschendam-Voorburg, en Arjen Elderson, voorzitter winkeliersvereniging De Julianabaan Voorburg en eigenaar van kindermodewinkel Zoë en Max.

Veel winkeliers gebruiken sociale media en hebben een site, maar er kan zoveel meer. Er was al een digitaal spaarprogramma voor alle retailers van de vier grote winkelcentra in de gemeente. Studenten worden nu ingezet om toepassingen met robots, QR-codes en chips te onderzoeken. Praktisch, ondersteunend, zonder bureaucratische rompslomp.

Astrid van Eekelen: "Met vier kernwinkelcentra en ruim 500 mkb'ers is de retailsector een belangrijke pijler in onze gemeente. Corona, digitalisering en de veranderende wensen van de consument dwingen de retail tot een transformatie. Als gemeente wil ik een ondersteunende en faciliterende partner zijn, zodat we samen kunnen bouwen aan sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige winkelgebieden. Dat we door deze MKB-deal de samenwerking tussen overheid, ondernemer en onderwijs nog verder kunnen intensiveren, vind ik zeer waardevol."

Arjen Elderson: "Retailers hebben het in deze tijd al lastig genoeg om overeind te blijven, dus die moeten praktisch ondersteund worden. Gericht op de toekomst, effectief en efficiënt, zonder al te veel bureaucratie en administratief gedoe."

'Retail is zoveel meer dan in de winkel klanten helpen.'

Een 'digitaal dak' zorgt dat retailers aan kunnen haken bij de verschillende digitale innovaties.

Elderson: "Verschillende winkeliers gebruiken weliswaar sociale media en hebben een site, maar er kan zoveel meer. We bouwen nu een 'digitaal dak'. We maakten al een digitaal spaarprogramma waar alle retailers bij kunnen aanhaken, klanten kunnen op afspraak winkelen en als bezoekers inloggen op onze sterke wifi kunnen we ze bedienen met aanbiedingen op maat. Met de studenten onderzoeken we toepassingen met robots, QR-codes en chips. Allemaal gericht op verbinding met de klant, op gemak en beleving. We zijn al flink op weg, met de MKB-deal kunnen we vol gas doorpakken."

Van Eekelen: "Samen werken we aan de winkel van de toekomst. Waar retailers een gezonde en innovatieve winkelvoering hebben, waar klanten zich prettig voelen en waar studenten goed opgeleid worden. Wij zorgen voor het 'fysieke' dak, samen zorgen de partners nu ook voor een solide digitaal dak."

Retailers worden praktisch geholpen door het Retail Loket en tegelijkertijd geïnspireerd door de Labs die gaan over digitalisering, innovatie, nieuwe vormen van dienstverlening en vernieuwing van businessmodellen.

Van Eekelen: "Het Retail Loket, fysiek gesitueerd in het winkelcentrum, vind ik een prachtige vondst. Studenten hebben er samen met hun begeleider hun werk- en onderzoekplek en winkeliers hebben een loket in de buurt waar ze snel en goed geholpen worden met vragen op technisch en digitaal gebied. Zo zijn die twee werelden goed verweven. Dat is winst voor alle partijen. Studenten helpen om de focus op innovatie en digitalisering te richten, en de ervaring die ze opdoen is van grote meerwaarde voor hun opleiding."

'Studenten helpen om de focus op innovatie en digitalisering te richten.'

Elderson: "Als individu is het lastig om je winkel draaiende te houden en ondertussen te innoveren. Daarom gaan wij met de studenten vier a vijf keer per jaar Labs organiseren. Hier moeten deelnemers energie van krijgen, ze kunnen hier sparren en vooruit gaan kijken. Je moet de big why goed voor het voetlicht brengen. Waarom doen we dit? Wat is het hogere doel? Wat win ik ermee? Waarom verleid ik hier m'n klanten mee? Als je dat kan laten zien, komt er een hoop energie los. Saamhorigheid doet de rest."*

Niet wachten en wijzen, maar actief de samenwerking zoeken, door elkaars bril willen kijken; dat is waar het op aan komt.

Van Eekelen: "Je moet je in elkaar verdiepen om erachter te komen wat nu daadwerkelijk de vragen zijn die er leven. Wij kunnen dat niet verzinnen vanuit het gemeentehuis, we hebben input nodig. Ik ben er trots op dat er zoveel deuren geopend worden en mensen bij elkaar aan tafel schuiven. En veel belangrijker: dat we van de tekentafels afkomen en daadwerkelijk gaan uitvoeren."

Elderson: "Je bent met elkaar verantwoordelijk, maar als ondernemer kijk je nu eenmaal door een heel andere bril dan een gemeente of onderwijsinstelling. Je komt pas verder als je ook eens door die andere bril kijkt. De centrummanager van onze gemeente doet dat heel goed. Hij kijkt mee door onze bril, en verleidt de ondernemers verder te kijken dan alleen hun eigen winkel, sector of centrum. Dat wekt vertrouwen en dat opent de weg naar kwetsbaarheid en vervolgens naar vooruitgang."

De samenwerking tussen retail en onderwijs kent vooral winnaars; het mes snijdt aan alle kanten.

Van Eekelen: "De beschikbaarheid en ontwikkeling van personeel in de retail staat onder druk en studenten verdienen een goede opleiding. Met deze samenwerking kunnen we zorgen voor aantrekkelijk en relevant onderwijs dat aansluit bij de laatste ontwikkelingen en op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Dat er ook onderzoek naar wordt gedaan, zorgt dat we de geleerde lessen straks ook goed kunnen delen."

Elderson: "Wij halen nieuwe kennis binnen en we kunnen ons profileren als interessante werkgever. Retail is zoveel meer dan in de winkel klanten helpen. Daarnaast zijn we toekomstig broodheer, dus dan is het fijn als je invloed hebt op hoe het onderwijs wordt ingericht. Onderwijsorganisaties kunnen het onderwijs meer divers inrichten en studenten doen ervaring in de praktijk op."


Over de deal

'Innoveren in hybride leeromgeving'

"Met een hybride leeromgeving hopen we studenten te krijgen die echt voor de retailsector willen gaan. Bovendien: onderwijs en retail innoveren het beste in samenwerking."
Cora Plezier, directeur School voor Retail en Logistiek, ROC Mondriaan

'Vehikel voor duurzame samenwerking'

"Lokaal ondernemerschap is een belangrijke motor en stilstaan is geen optie. Dus niet alleen hard ín je winkel werken, maar vooral ook hard áán je winkel werken. Het credo 'Leven lang ontwikkelen' geldt voor iedereen, dus ook voor ondernemers in de retail. We moeten, met elkaar, vooruitkijken.

De Retail Innovatie en Experience Campus is een prima vehikel voor de gewenste duurzame samenwerking" 
Ronald Visser, programmadirecteur Ondernemerschap & Retailmanagement, Haagse Hogeschool

'Nederland in het klein'

"We willen bij onze studenten een passie voor de retail aanboren. Dat kan goed in de omgeving Leidschendam-Voorburg omdat je hier allerlei soorten winkelgebieden vindt; van lokale kleinere winkelgebieden tot winkelgebieden die zich meer op luxe, beleving en een dagje uit richten. Het is bijna Nederland in het klein."
Katrien van Hees, directeur Economie, mboRijnland

Geloof en vertrouwen

"Niet iedere ondernemer begrijpt hoe het precies zit met het HYPE Lab. Ik ook nog niet, maar ik geloof er wel in. Ik heb vertrouwen in de mensen die dit opzetten, dus we gaan samen knallen. Er is toch geen vuurwerk dit jaar."
Roy, Rotishop Faya Plaza op De Julianabaan en deelnemer aan het HYPE Lab


Dit is de MKB-deal

In deze MKB-deal zetten ondernemers, onderwijs en overheid zich samen in voor een duurzame samenwerking van de retail in Leidschendam-Voorburg. Retailers krijgen hulp om vernieuwender, adaptiever en gezonder te worden. Daarnaast dragen zij bij aan aantrekkelijk en relevant onderwijs dat aansluit bij de laatste ontwikkelingen en de vraag vanuit de retail arbeidsmarkt. Doel is dat de vier winkelgebieden in deze gemeente toekomstbestendig worden en levendig en aantrekkelijk blijven voor klanten. Ieder vanuit de eigen identiteit, maar ook door elkaar te versterken via samenwerking.

In de vier kernwinkelcentra van Leidschendam-Voorburg zijn circa 500 retail- en horecaondernemers actief. Uit onderzoek blijkt dat consumenten steeds meer op zoek zijn naar gemak, beleving, personalisering en verbinding. De retailsector staat dan ook voor grote uitdagingen voor digitalisering, innovatie, het ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening en vernieuwing van businessmodellen. Ook de beschikbaarheid en ontwikkeling van medewerkers staat onder druk.

De 'Retail Innovatie en Experience Campus' gaat praktisch en ervaringsgericht aan de slag. Deze actieve aanpak past zowel bij ondernemers als bij studenten. In ieder winkelcentrum komt een Retail Loket, bemand door studenten. Ondernemers kunnen er terecht met vragen en studenten gaan actief aan de slag met ondersteuning van ondernemers. Daarnaast worden er Challenge en Thema Labs georganiseerd. Een voorbeeld is het HYPE Lab in De Julianabaan. Retailers ontdekken en leren daar samen met studenten van TMO Fashion business school (hbo) en mbo Rijnland op welke wijze digitale techniek en innovaties kunnen worden toegepast in hun winkels.

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio\'s in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.

Deal Retail Innovatie en Experience Campus
Bedrag € 350.000
Probleem Retailers kunnen ondersteuning gebruiken om vernieuwender, meer adaptief en gezonder te worden. De coronacrisis versterkt en versnelt die noodzaak. Onderwijs moet beter aansluiten bij de laatste ontwikkelingen en de vraag vanuit de arbeidsmarkt.
Oplossing Praktisch en ervaringsgericht gaan studenten en ondernemers samen aan de slag met bijvoorbeeld een Retail Loket en Challenge Labs. De aanpak wordt onderzocht door het Practoraat Centrum en resultaten worden gedeeld.
Dealpartners Gemeente Leidschendam-Voorburg, vereniging MKB Leidschendam- Voorburg, vier winkelcentra/ondernemersverenigingen (De Julianabaan, Huygenskwartier, Leidschendam Centrum, Westfield Mall of the Netherlands), Onderwijspartners (ROC Mondriaan, mbo Rijnland, De Haagse Hogeschool, Practoraat Centrum voor Innovatief vakmanschap Smart Technology, TMO Fashion Business School) en drie Triple Helix samenwerkingen (Future Proof Retail, Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Leidschendam-Voorburg en Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology).

OVER DE MKB-DEALS

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.