Het Digitaliseringsoffensief
(Groot-Amsterdam)


'We organiseren het zo dat ondernemers elkaar gaan helpen'

Aan het woord: Bart Drenth, voorzitter MKB Amsterdam en (mede)eigenaar Bart Drenth Advies en Katrien de Witte, programmamanager Applied Artificial Intelligence (of Applied AI) aan de Hogeschool van Amsterdam.

In de regio Amsterdam zitten veel innovatieve bedrijven, met veel know how van digitalisering, De MKB-deal 'Het Digitaliseringsoffensief' gaat die kennis naar het 'mkb-peloton' brengen, al die bedrijven die een zetje in de goede richting kunnen gebruiken. Een mooie rol is weggelegd voor de MKB-werkplaats MKB Digital Workspace, die ook slim een grote groep studenten van de Hogeschool van Amsterdam inzet.

Katrien de Witte: "Veel mkb'ers weten dat ze iets met digitalisering moeten, maar worden vaak geleefd door hun agenda en hebben niet de middelen om hiermee aan de slag te gaan. Terwijl de urgentie steeds groter wordt. Naast alle grote maatschappelijke veranderingen die op ondernemers af komen is immers ook de impact van de coronacrisis enorm."

Bart Drenth: "We zien dat het innovatieve mkb, een belangrijke sector in Amsterdam, prachtige nieuwe technologische toepassingen ontwikkelt. Maar het brede mkb profiteert hier nog niet van. Waarom niet? Omdat allereerst al niet duidelijk is wát het brede mkb precies nodig heeft."

Om erachter te komen waar ondernemers in de regio precies behoefte aan hebben start 'Het Digitaliseringsoffensief' na een eerste inventariserend onderzoek met een scan.

De Witte: "Daarmee bepalen we het startpunt van de ondernemer: verzamelt iemand bijvoorbeeld al data en welke tools gebruikt hij dan? Vervolgens kijken we wat voor die ondernemer de beste oplossing is en welke training het beste bij hem past. Wij bieden vervolgens laagdrempelige trainingsmodules aan, gericht op bestaande tools, zoals omgaan met social media, data verwerken of webanalytics."

Drenth: "Belangrijk is waar we de ondernemer vervolgens naartoe verwijzen. Dat kan naar bestaand aanbod zijn, zoals het programma MKB Digital Workspace met studenten van de HvA. Maar als andere kennis nodig is, bieden we specifieke workshops aan. En steeds vragen we: 'Als je dit gedaan hebt, wat is dan jouw volgende stap?'"

'We gaan een community, een levendige familie, bouwen.'

De Witte: "We organiseren dus in de brede fase inspiratiesessies, trainingen en feedback vanuit de scan. Daar zijn veel ondernemers waarschijnlijk al enorm mee geholpen."

Wil een ondernemer verder digitaliseren, dan koppelt 'Het Digitaliseringsoffensief' die persoon aan het innovatieve mkb of biedt een maatwerkadvies aan vanuit het bestaande Ready2Scale-programma. Bijvoorbeeld via een coach of een intensief trainingsprogramma.

Drenth: "We gaan een community, een levendige familie, bouwen waarin we al die partijen aan elkaar koppelen. Een familie waarin ondernemers ervaringen kunnen delen en elkaar vragen kunnen stellen. We gaan het zo organiseren dat ondernemers elkáár gaan helpen."

De Witte: "En dat werkt twee kanten op. Het brede mkb is geholpen met de kennis en de producten van het innovatieve mkb. Maar het innovatieve mkb heeft ook het brede mkb nodig; dat is immers een belangrijke klant."

Drenth: "Innovaties moeten opgeschaald worden om de innovatiekracht van Amsterdam te behouden en daar is het brede mkb onmisbaar voor. Zestig procent van de werkgelegenheid in Groot-Amsterdam zit bij al die mkb-bedrijven. Met andere woorden, de economische toekomst van de regio hangt hier echt vanaf."

De gemeente Amsterdam is initiatiefnemer van deze deal en wil onderzoeken hoe ondernemers meer kunnen profiteren van het Ready2Scale-programma waarin initiatieven vanuit het innovatieve mkb worden opgeschaald.

Drenth: "Daarnaast zag de gemeente Amsterdam dat drie partijen, de HvA, het mkb en Ready2Scale elkaar nog meer zouden kunnen versterken. Deze deal is in samenwerking ontstaan en we zien dat het nu al zijn vruchten afwerpt; we weten elkaar nu al beter te vinden."

'Het brede mkb is geholpen met de kennis van het innovatieve mkb.'

De Witte: "Als HvA zijn we bezig om vanuit ons onderzoek tools en instrumenten te ontwikkelen die voor veel partijen breed inzetbaar zijn. Maar hoe breng je die naar al die partijen? We zoeken naar een infrastructuur om die kennis over te dragen. Die gaan we nu met elkaar verder ontwikkelen."

Het bereiken van ondernemers is misschien wel de grootste uitdaging. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij ziet dat hij er ook daadwerkelijk iets mee kan?

Drenth: De kracht van de herhaling is daarbij belangrijk, maar dat ondernemers elkaar gaan inspireren is cruciaal. We moeten die eerste ondernemers zien te vinden. Daarna gaat het balletje rollen. Voor onszelf is het dé grote opgave dat we iets maken dat de ondernemer echt helpt. Vaak is het aanbod gemaakt vanuit een idee van de ontwikkelaar en niet vanuit de behoefte of het probleem van de ondernemer. Dan schiet een innovatie net naast het doel. Daar moeten we ongelofelijk veel aandacht aan besteden."

De ambitie is om via de deal 750 ondernemers te bereiken en daarnaast een infrastructuur te bouwen die ondernemers bij elkaar brengt en naar de juiste loketten doorverwijst.

Drenth: "We willen dat alle bedrijven - van Almere tot Haarlem - zich bewust zijn van de kansen van digitalisering. En dat zij ook weten wat er niet kan. Als een significant deel van het brede mkb de weg weet te vinden naar het innovatieve mkb, dan zou dat heel mooi zijn. Die werelden liggen ver uit elkaar, maar ik denk dat het mogelijk is."

De Witte: "Deze MKB-deal heeft er al voor gezorgd dat deze partijen bij elkaar zijn gebracht. Het is een vliegwiel geweest om met elkaar de samenwerking op te zetten. Nu is het tijd tot uitvoering over te gaan."


Over de deal

'Digitale tools voor elke ondernemer'

"Innovatie en technologie zijn niet alleen weggelegd voor nieuwe hippe bedrijven die in een rap tempo groeien. En data-analyse, cybersecurity, online software zijn niet enkel termen waarmee een programmeur iets kan. Ook mkb-bedrijven kunnen gebruikmaken van digitale tools waarmee hun bedrijfsvoering efficiënter wordt. Met de juiste begeleiding vanuit 'Het Digitaliseringsoffensief' zijn mkb-ondernemers op de hoogte van relevante tools en krijgen ze professionele ondersteuning om deze succesvol te implementeren. Hiermee is de mkb'er weer klaar voor de toekomst."
Bas Beekman, gemeente Amsterdam

'Banenmotor laten draaien'

"Het mkb is de banenmotor van de Amsterdamse economie. Alleen kan die motor tot stilstand komen wanneer deze groep niet digitaliseert. 'Het Digitaliseringsoffensief' helpt het mkb bij deze uitdaging, waardoor de Amsterdamse werkgelegenheid op pijl blijft. De digitaliseringsexperts van Ready2Scale ondersteunen mkb'ers bij deze transitie en brengen hen in contact met het start-up en scale-up ecosysteem van Amsterdam. Het resultaat? Verbetering van de productiviteit en meer verbinding tussen het innovatieve en brede mkb."
Dwayne van der Klugt, Ready2Scale

'Ondernemers helpen met eerste stappen online'

"MKB Digital Workspace helpt ondernemers met het digitaliseren van hun onderneming. We koppelen studenten van digitale opleidingen aan ondernemers om samen aan concrete projecten te werken zoals het opzetten van een webshop, het doen van online marketing campagnes of het bouwen van een app. Hiermee hopen we te bereiken dat het brede mkb een serieuze stap maakt naar de toekomst."
Joost Reimert, MKB Digital Workspace


Dit is de MKB-deal

Digitalisering van bedrijfsprocessen zorgt voor efficiëntie en een hogere productiviteit en speelt dus een cruciale rol bij het succes van het brede mkb in Groot-Amsterdam. 'Het Digitaliseringsoffensief' gaat ondernemers bewuster maken van de kansen die digitalisering biedt, hen ondersteunen bij het verzilveren van die kansen en het innovatieve mkb (kopgroep) en het brede mkb (peloton) met elkaar verbinden. Doel is de kennis van deze kopgroep te laten overvloeien naar het peloton.

'Het Digitaliseringsoffensief' heeft daarvoor vijf zogenaamde werkpakketten ontwikkeld. Van bewustwording van digitalisering tot het concreet aan de slag gaan met digitale tools. Van matching met lokale oplossingen tot maatwerkoplossingen. Rode draad is het digitale platform waar alle betrokken partijen elkaar en belangrijke informatie kunnen vinden. Door bovendien succesverhalen te delen, worden ondernemers geïnspireerd om digitalisering concreet toe te passen in hun bedrijfsvoering.

'Het Digitaliseringsoffensief' heeft de ambitie om minimaal 750 mkb\'ers bewust te maken van de kansen van digitalisering en zo'n 375 mkb\'ers te ondersteunen bij het implementeren van digitalisering. Die laatste groep krijgt daarmee, zo is de verwachting, een beoogde productiviteitsgroei van vijf procent, twee jaar na de start van de ondersteuning.

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio\'s in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.

Deal Het Digitaliseringsoffensief
Bedrag € 400.000
Probleem Het brede mkb heeft zich onvoldoende kunnen aanpassen aan maatschappelijke veranderingen, zoals digitalisering en verduurzaming. Veel ondernemers weten niet welke kansen er liggen en hoe daarop in te spelen. Bovendien hebben zij niet het netwerk en de middelen om daarop te acteren.
Oplossing Digitalisering en toepassing van innovatie: dat zijn dé onderwerpen waarop komende jaren wordt ingezet om het brede mkb aan te haken bij de ervaring en kennis van het innovatieve mkb.
Dealpartners Gemeente Amsterdam, MKB-Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Ready to Scale (geleid door THE SUN), het Brede MKB.

OVER DE MKB-DEALS

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.