Internationaal ondernemen voor en door mkb'ers (Den Haag)


'Handelsmentaliteit geeft Nederlanders een voorsprong'

Aan het woord: Hans Biesheuvel, co-founder ONL voor Ondernemers, en Boudewijn Roest, bestuurder VNO-NCW Regio Den Haag en ontwerper en directeur-eigenaar van het designmerk Marike.

Ondernemers in het kleine mkb zetten vaak niet de stap om internationaal te gaan. In de MKB-deal van de gemeente Den Haag gaan ONL en VNO-NCW Regio Den Haag een aanpak opschalen die werkt: negen maanden lang een groep van tien ondernemers uit verschillende sectoren coachen en deze ondernemers elkaar laten inspireren.

Hans Biesheuvel: "Slechts 9 procent van het kleine mkb zet internationaal stappen. Een gemiste kans, want met internationaal ondernemen spreidt je als ondernemer je risico's en vergroot je je innovatiekracht en creativiteit. Er zijn altijd meer kansen en mogelijkheden dan ondernemers zelf denken. Durf groot te denken. De ondernemers die dat durven, begeleiden wij op maat om die stap over de grens te zetten. Met maatwerk en aandacht. De MKB-deal zorgt ervoor dat de kennis, ondersteuning en informatie van verschillende partners nog beter ingezet en ontsloten wordt."

Boudewijn Roest: "De Haagse economie leunt, meer dan landelijk gezien, op overheidsinstanties, cultuur en toerisme. Niet bepaald exportproducten. Gemeentelijk was er lange tijd beperkte aandacht voor internationalisering van mkb'ers. Daarnaast zijn landelijk veel ondersteuningsstructuren zoals de EVD (Economische Voorlichtingsdienst) afgelopen jaren wegbezuinigd en is de dienstverlening versnipperd geraakt. De informatie is er nog wel, maar is voor de ondernemer lastig toegankelijk. Dat moest beter. VNO-NCW en de gemeente Den Haag experimenteerden daarom afgelopen jaren succesvol met een nieuwe aanpak. Nu kunnen we dankzij de deal en de aangehaakte partners flink opschalen. Het feit dat de gemeente actief partner is in deze MKB-deal is erg fijn. Nu kunnen we onze aanpak goed borgen en liefst ook landelijk delen, zodat andere gemeenten of organisaties ermee aan de slag kunnen."

Per land wordt een groep van tien kansrijke ondernemers gevormd, die allemaal in hetzelfde land gaan ondernemen.

Biesheuvel: "Na het sluiten van een contract in het buitenland, begint de wedstrijd pas. Dan moet je het gaan waarmaken. Internationaal ondernemen is nooit een eenduidig proces en het loopt altijd dwars door je toch al drukke agenda heen. De tien ondernemers die we gaan begeleiden, nemen we aan de hand. Negen maanden lang worden ze intensief begeleid en kunnen ze bij de partners terecht met al hun vragen. De andere ondernemers uit hun groep leveren andere diensten en producten, maar wel op dezelfde buitenlandse markt. Ze gaan samen op reis, figuurlijk dan. Dat bindt. En die netwerkvorming stimuleren we met gezamenlijke taallessen, workshops en meetings, voorzover de coronamaatregelen dat toelaten natuurlijk."

'Na het sluiten van een contract in het buitenland, begint de wedstrijd pas.'

Roest: "Als je voor het eerst een internationale markt betreedt, krijg je te maken met allerlei juridische, culturele, tactische en praktische zaken. Moet ik een internationale bankrekening openen? Hoe doe ik de logistiek? Wat moet er op de website? Als kleine mkb'er groeit dat je al snel boven je hoofd en het is zonde als het avontuur daarop vastloopt. We hebben al twee groepen ondernemers op deze manier mogen begeleiden en het werkt. Ondersteuning moet dus verder gaan dan een handige website, een gesprek of een zak geld."

Het platform is gericht op verbinding en een brede ontsluiting van de ervaringen van deze aanpak.

Roest: "Het digitale platform is meer dan de verzamelde content van de verschillende partners. Deelnemers leveren zelf ook hun content, bijvoorbeeld in de vorm van blogs of vlogs, zodat geleerde lessen snel bij andere ondernemers terechtkomen. Want we weten; ondernemers nemen sneller iets van elkaar aan dan van een adviseur. Via het platform volgen ze interactieve webinars, leggen ze makkelijk contact met andere ondernemers of vragen hulp aan een van de vele partners in deze MKB-deal."

Biesheuvel: "Het platform levert natuurlijk de basisinformatie van het doelland, maar krijgt ook een agendamodule en een uitgebreide vraag/antwoord-sectie. Ook komt er een soort marktplaats waar vraag en aanbod omtrent stages en studentonderzoeken bijeengebracht worden."

Mkb'ers worden individueel en op maat begeleid bij hun entree op de buitenlandse markt. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor netwerkvorming en de samenwerkingscultuur.

'Ondernemers nemen sneller iets van elkaar aan dan van een adviseur.'

Roest: "De handelsmentaliteit die in ons DNA verankerd zit, geeft Nederlanders een voorsprong, die nieuwsgierigheid naar nieuwe markten, de innovatiedrift. Hans en ik zien dat in al onze buitenlandse handelsmissies en reizen, maar startende mkb'ers op de buitenlandse markt zijn zich daar niet altijd bewust van. Wij willen hen wijzen op die kracht, zodat ze dat voordeel uit kunnen buiten. Tegelijkertijd werken we aan groepsvorming en besteden we veel aandacht aan de kracht van vertrouwen en samenwerking."

Biesheuvel: "Als je de luiken openzet, als je verder kijkt dan je eigen bubbel, dan word je vanzelf creatiever. We moeten met elkaar bruggen bouwen, samen verder komen. We stimuleren een cultuur waar je elkaar helpt, waar je deelt en handelt op basis van vertrouwen. Ik reken op een olievlek, dat we met elkaar zo'n andere cultuur creëren. Het feit dat de deelnemers uit verschillende sectoren komen, scheelt. Ze opereren niet op dezelfde markt en zijn dus geen concurrent van elkaar."


Over de deal

'Markt begrijpen en valkuilen vermijden'

"Als ondernemer zijn we altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en groeimogelijkheden. Voor onze webshop Sickboards, gespecialiseerd in skateboards en longboards en ons distributiebedrijf Steez Distribution, gespecialiseerd in longboards, liggen er grote kansen op de Duitse markt. Om dit avontuur aan te gaan, hebben we meegedaan aan een begeleidingstraject van de gemeente Den Haag en de Duits-Nederlandse Handelskamer. Het delen van kennis over bijvoorbeeld regelgeving in Duitsland en de culturele verschillen op het gebied van zakendoen en marketing was erg verhelderend en heeft ons zeer geholpen. Het helpt de markt beter te begrijpen en valkuilen te vermijden."
Lisa de Borst, eigenaar Steez Distribution en deelnemer aan het begeleidingstraject Zakendoen in Duitsland van de gemeente Den Haag

'Netwerk nog beter ontsluiten'

"Den Haag heeft een uniek internationaal netwerk. Een telefoontje van een andere ondernemer naar zijn of haar netwerk in Duitsland is vaak de snelste manier om zaken te doen. Met de MKB-deal kunnen we dit netwerk nog beter ontsluiten voor mkb'ers die internationaal willen gaan ondernemen."
Henk Kool, Voorzitter Economic Board The Haque

'Internationale samenwerkingen opschalen'

"The Hague Tech is een community waar technologie, ondernemers en changemakers samenkomen om kennis en ideeën te delen en samen te werken. Zo versnellen we innovatie door ondernemerschap. We faciliteren ontmoetingen, koppelen complementaire talenten en stimuleren actief samenwerkingen, onder andere door het aanbieden van een lokale campus met internationale innovatie- en ondernemerschapsprogramma's en co-creaties voor global challenges. Technologie en ondernemerschap kennen geen fysieke grenzen en dankzij de MKB-deal kunnen wij onze internationale samenwerkingen en programma's opschalen en de community die we bouwen nog beter faciliteren."
Olga Wielders, co-founder & ecosystem manager The Hague Tech

'Studenten helpen ondernemers met German Desk'

"Met ons project 'Zukunft Deutschland' koppelen we studenten aan het Duits-Nederlandse werkveld in Den Haag en de regio, via bijvoorbeeld gastlezingen, bedrijfsbezoeken en stages. Ons doel is het Duits en kennis over Duitsland uit de schoolbanken te krijgen en in praktijk te brengen. Om die reden zijn we gestart met een aanvulling op 'Zukunft Deutschland': de 'German Desk'. Via de 'German Desk' kunnen studenten ondernemers in Den Haag die meedoen aan de MKB-deal ondersteunen bij hun vragen of opdrachten."
Tolgan Raben, senior lector en projectcoördinator Zukunft Deutschland


Dit is de MKB-deal

De MKB-deal 'Internationaal ondernemen voor en door mkb'ers' is gericht op het brede mkb, gevestigd in Den Haag en omliggende buurgemeenten. Met een vraaggerichte, praktische en programmatische aanpak worden mkb'ers ondersteund, gefaciliteerd en gestimuleerd om internationaal te gaan ondernemen.

Dit gaat verder dan de traditionele handelsmissies of een workshop. Er is sprake van langdurige procesondersteuning, gericht op datgene waar de ondernemer behoefte aan heeft. Kennis en informatie van verschillende relevante partijen wordt overzichtelijk aangeboden via een digitaal platform. De aanpak combineert praktisch ontsloten online informatie met een fysiek sterk netwerk.

Per jaar ligt de focus op twee landen. Ondernemers die in die landen willen gaan ondernemen krijgen ondersteuning met een aanpak op maat. Ook kunnen zij profiteren van het netwerk dat gaandeweg wordt opgebouwd.

De ambitie van de dealpartners is dat meer mkb'ers internationaal gaan opereren. Dat levert hen een betere concurrentiepositie op en zorgt voor meer arbeidsplaatsen. Na uitvoering van de deal zijn er 40 mkb'ers die ervaring hebben opgedaan met internationaal ondernemen, is er een digitaal platform en een internationaal Haags netwerk. Dit alles vormt de basis om nog meer mkb'ers over de grens te laten ondernemen. Het is zeker ook de bedoeling om de aanpak en de uitkomsten in de regio en landelijk te delen.

Deal Internationaal ondernemen voor en door mkb'ers
Bedrag € 360.000
Probleem De economische motor van de Haagse regio draait onder haar kunnen. Internationaal ondernemen is een kans om economisch te groeien. Om die stap te zetten kunnen mkb'ers hulp gebruiken. De bestaande dienstverlening wordt te veel als versnipperd ervaren en niet passend bij de specifieke vragen die er liggen.
Oplossing Het ondersteunen van internationaal ondernemen door mkb'ers is ook in coronatijd een goed idee; er liggen immers nieuwe kansen op de internationale markten. Digitalisering biedt ook meer mogelijkheden. De aanpak bestaat uit drie onderdelen: 1. Een vraag-gestuurde programmatische aanpak die past bij de vraag van de mkb'er. 2. Een digitaal platform waarin kennis wordt uitgewisseld en ontsloten. 3. Opbouwen en gebruiken van het netwerk aan internationale contacten in de Haagse regio.
Dealpartners Gemeente Den Haag, VNO-NCW regio Den Haag, ONL voor Ondernemers, Economic Board The Hague, stichting WTC Den Haag, Greenport West-Holland, NLinBusiness, Haagse Hogeschool, WorldStartup, The Hague Tech, The Hague Security Delta, The Hague Business Agency & innovationQuarter.

OVER DE MKB-DEALS

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.