MKB-Schakelteam Flevoland
(Flevoland)


'Eén duidelijk loket en een grote en diverse backoffice'

Aan het woord: Durk Bijma, vestigingsdirecteur ROC Friese Poort Emmeloord/Urk, en Edwin Helmantel, voorzitter ondernemersvereniging De Driehoek en advocaat bij Helmantel & Bügel Advocaten in Dronten.

Veel kleinere ondernemers zien de bomen niet meer in het bos van regelingen, subsidies en ondersteunende maatregelen van de overheid. Ook hebben ze vaak verouderde ideeën over het onderwijs. In Flevoland slaan de gemeenten, de provincie, onderwijsinstellingen en ondernemersverenigingen de handen ineen om samen een betere front- en backoffice te zijn voor de ondernemers.

Edwin Helmantel: "Er zijn door corona nieuwe regelingen in het leven geroepen. En er bestónd al een behoorlijk arsenaal aan potjes, regelingen en subsidies vanuit verschillende instanties. Logisch als mkb'ers door de bomen het bos niet meer zien! Let wel, veel relatief kleine ondernemers, met 2 tot 10 werknemers, kunnen geen mensen vrijmaken om dit eens goed uit te zoeken. Niet zelden laten ze het erbij en gaan over tot de orde van de dag. Ondernemen, productie draaien, de 'winkel' openhouden."

Durk Bijma: "De regels moeten voor de ondernemer niet voelen als 'opgedrongen geluk'. Prachtig dat ze er zijn, maar is dit waar de individuele ondernemer behoefte aan heeft? De ondernemer verdient een wegwijzer. 'Het MKB-Schakelteam' wijst ze straks die weg, als een soort frontoffice. Ook wordt er structuur aangebracht in de vele bestaande en op zich prima functionerende structuren. Heel belangrijk, want zo weet je elkaar sneller te vinden; je versterkt daarmee het ecosysteem."

'De ondernemer verdient een wegwijzer'

Adviseurs uit het schakelteam ondersteunen ondernemers aan de hand van een bedrijfsscan. Deze gegevens en informatie uit andere bronnen worden opgenomen in een databank. Dit geeft beter zicht op wat er nodig is voor het mkb.

Bijma: "Waar heeft de ondernemer eigenlijk behoefte aan? Dat gaan de adviseurs van het Schakelteam ophalen. De bedrijfsscans zijn hierbij een handig middel en geven veel inzicht voor de ondernemer zelf. De gegevens worden opgenomen in een databank en allerlei partijen hebben daar baat bij. Het onderwijs natuurlijk, maar ook overheden, ondernemersverenigingen en brancheorganisaties; hoe matchen we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, wat zijn toekomstberoepen, waar liggen kansen of pijnpunten, waar is ondersteuning nodig?"

Helmantel: "We zien dat ondernemers kort-cyclisch denken en bij problemen te laat aan de bel trekken. De adviseurs die aan de slag gaan met de bedrijfsscans zijn erop getraind om de vraag achter de vraag boven water te krijgen. Zit je nog op het goede spoor? Het gaat nu goed, maar hoe ver kijk je vooruit? Moet je extra productiemedewerkers aannemen? Is digitalisering of uitbesteding een betere optie? Dat is verhelderend voor de ondernemer zelf. Tegelijkertijd krijgen we goed zicht op de vraagstukken die leven in het kleine mkb."

Veel triple helix-samenwerkingen richten zich op één sector, deze MKB-deal zet zich sectorbreed in voor mkb'ers met 2 tot 10 werknemers.

Bijma: "Dat vind ik het charmante van deze aanpak. Het geeft echt een meerwaarde omdat je beter zicht krijgt op de positie en de wensen van dit type ondernemers. Ik hoop dat we deze mkb'ers straks beter in positie kunnen brengen omdat we ze beter kunnen ondersteunen op een aantal vlakken. Op het gebied van scholing, maar ook met personeelsbeleid, IT of cybersecurity."

Helmantel: "Deze aanpak is ideaal voor onze achterban; weinig bureaucratie en veel concrete actie. Omdat het provinciaal wordt aangepakt, kunnen we nog makkelijker gebruik maken van elkaars kennis, over de gemeentegrenzen heen, sector-overstijgend en samenwerkend tussen verschillende soorten partners. En mooi is dat we gaan 'halen' en 'brengen'. De ene ondernemer kan buddy worden voor een ander, net waar de kennis zit. De backoffice kan enorm groot en divers worden."

'We merken nog te vaak dat ondernemers kort-cyclisch denken.'

Alle partijen zijn gemotiveerd om de titel 'meest mkb-vriendelijke provincie' waar te maken.

Helmantel: "Ik ben blij dat we als ondernemersverenigingen en bedrijfskringen zo'n actieve rol kunnen spelen. Wij zetten tijd en ons netwerk in en zorgen voor belangenbehartiging. Wij staan met onze 'poten' in de klei, hebben de connectie met de praktijk. De uitdaging is om die individuele ondernemers mee te krijgen in dit traject, om ze te mobiliseren. Ik denk dat dit gaat lukken omdat we met deze aanpak een grote belemmering voor mkb'ers gaan wegnemen. Er is straks minder bureaucratie en er is een duidelijk loket waar je met al je vragen terechtkomt. Daar snakken ondernemers naar."

Bijma: "Soms hebben ondernemers een verouderd idee over het onderwijs, afgeleid van het beeld van toen ze zelf nog op school zaten. Terwijl we tegenwoordig zoveel meer in huis hebben, voor hun toekomstig personeel maar ook voor hun huidige werknemers. Op maat zelfs als dat moet. Ik hoop dat we ondernemers kunnen triggeren ons meer op te zoeken, om die duurzame relatie aan te gaan. Deze MKB-deal is er een perfect vehikel voor; de adviseurs uit het 'MKB-Schakelteam' kunnen de opleidingsbehoefte ophalen en ondernemers motiveren tot scholing. Zelf spelen we natuurlijk een actieve rol in de backoffice, net als de andere partners."


Over de deal

'Samen beter uit de crisis komen'

"Het initiatief van de provincie Flevoland is een heel mooi gebaar om de ondernemers in deze moeilijke tijd te ondersteunen. De uitdaging wordt om deze goede initiatieven ook bij de juiste bedrijven in beeld te krijgen zodat iedere euro goed kan worden besteed. Gezamenlijk zijn we sterker en mede daardoor kan onze mooie provincie beter uit de crisis komen."
Hajé de Jager, Voorzitter VNO-NCW Flevoland & Ondernemer in Flevoland

'In verbinding zijn is van vitaal belang'

"Het mkb is belangrijk voor Flevoland omdat wij een echte mkb-provincie zijn. Met de MKB-deal kunnen we de ondernemers helpen om een nieuw perspectief te creëren. Veel businessmodellen zijn onder druk komen te staan door de coronacrisis. Bedrijven moeten soms de koers stevig bijstellen. Ik ben trots dat de MKB-deal gehonoreerd is omdat hier zoveel partijen in Flevoland aan samenwerken. In verbinding zijn met elkaar is juist in deze tijd van vitaal belang."
Jan-Nico Appelman, gedeputeerde provincie Flevoland

'Effectiever schakelen en matchen'

"Vanuit de technische branches dragen wij actief bij aan de MKB-deal. Met het Servicepunt Techniek Flevoland spelen wij een belangrijke rol in het verbinden van werkzoekenden en bedrijven. De MKB-deal is een mooie stap om nog beter verbindingen te leggen en effectiever te schakelen in het matchen."
Toine Straatman, Regiosecretaris Gelderland & Flevoland Koninklijke Metaalunie

'Duurzaam en inclusief groeien'

"Hogeschool Windesheim ondersteunt het regionale mkb om op een duurzame en inclusieve wijze te groeien. Het MKB-Lab in Almere is een innovatiewerkplaats waar ondernemers, studenten, docenten en onderzoekers elkaar ontmoeten. Het 'MKB-Schakelteam' kan een belangrijke rol spelen bij het benaderen van bedrijven en ophalen van hun vraag. Doordat alle partijen hierin samenwerken kunnen de bedrijven beter geholpen worden en de juiste weg vinden, ook naar een kennisinstelling als de hogeschool."
Dr. Anneke Goudswaard, Lector Nieuwe Arbeidsverhoudingen, Hogeschool Windesheim


Dit is de MKB-deal

Het 'MKB-Schakelteam Flevoland' gaat sector-overstijgend kleine mkb-bedrijven (tussen de 2 en 10 werknemers) ondersteunen en adviseren bij hun (crisis)vraagstukken. Hiermee wordt de samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid duurzaam versterkt; er ontstaat een sterker ecosysteem.

Het 'MKB-Schakelteam' is een team van adviseurs dat digitaal of fysiek naar ondernemers gaat. Deze 'frontoffice' zorgt ervoor dat de klein bedrijf voortaan eenvoudig het goede loket vindt. Alle 27 deelnemende partners aan de deal vormen samen bovendien de 'backoffice'; met hun kennis, expertise en instrumenten ondersteunen zij de adviseurs én de ondernemers. Er komt een gezamenlijk platform en een database met relevante informatie over de economie en arbeidsmarkt in Flevoland. Doel is het delen van onder andere informatie, kennis, data, vacatures, regelingen, ontwikkelingsaanbod en scholingsaanbod.

Onderdeel van de aanpak is een bedrijfsscan die focust op alle onderdelen van een mkb-bedrijf, nu en in de toekomst. Ondernemersverenigingen en bedrijfskringen vormen een belangrijke schakel in de communicatie naar ondernemers en gaan een rol spelen in het schakelteam en in een ondernemerspoule. In samenwerking met de onderwijsinstellingen werken zij aan duurzame oplossingen voor de arbeidsmarkt.

Door de hechtere samenwerking, waarin de partners elkaar informeren en kennis en ervaringen delen, weten zij elkaar in de toekomst nog beter te vinden, zo is de aanname. Een win-win voor alle deelnemende partijen.

Deal MKB-Schakelteam Flevoland
Bedrag € 400.000
Probleem Het kleine mkb (2-10 werknemers) vindt het lastig het goede loket of de passende regeling te vinden, vooral bij vragen op het gebied van digitalisering, human capital, financiering en innovatie. De coronacrisis versterkt de noodzaak voor een eenduidige werkgeversbenadering.
Oplossing Het MKB-Schakelteam, een team van adviseurs, is de frontoffice voor alle vragen, en levert inzicht in de organisatie met een bedrijfsscan. De 27 deelnemende partners vormen de backoffice waar het Schakelteam op kan terugvallen.
Dealpartners Provincie Flevoland met 27 partners: gemeenten in Flevoland, VNO-NCW Midden-Nederland, MKB-Midden Nederland, Zelfstandigen Loket Flevoland, Stichting MKB Doorgaan.nl, Regionaal Werkbedrijf Flevoland, Horizon Flevoland, diverse onderwijsinstellingen (mbo-hbo), ondernemersverenigingen, kennisinstellingen en publiek-private samenwerkingen.

OVER DE MKB-DEALS

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.