Sm@rt Together
(Regio Arnhem-Nijmegen)


'Bedrijven hier digitaal meer potentie geven'

Aan het woord ondernemer Jan Diebels, eigenaar van de kledingzaken Dedicated en Daily Fresh in Nijmegen en oprichter van de webshop I Love Nijmegen, en Bernard de Graaf, voorzitter van VNO-NCW Arnhem-Nijmegen en directeur van Rupro Beheer BV.

Door de coronacrisis kopen consumenten steeds meer online. Digitalisering is niet alleen noodzakelijk voor lokale ondernemers, het biedt volop kansen. Toen de coronamaatregelen van kracht werden, liepen ondernemers soms met hun ziel onder de arm. Een digitaliseringsvoucher was zomaar het startschot voor ondernemers om iets nieuws te beginnen. De MKB-deal 'Sm@rt Together' gaat dat uitbouwen.

Jan Diebels: "Zonder digitalisering kun je als bedrijf niet overleven, je moet online vindbaar zijn. Het is essentieel om op meerdere vlakken digitaal actief zijn. Denk aan een webwinkel, Facebook, Instagram of een app. Alleen een website is niet voldoende. Digitalisering biedt heel veel mogelijkheden. Maar je moet wel weten hoe je het moet digitaliseren en wat het je kan opleveren."

Bernard de Graaf: "Digitalisering is in een stroomversnelling geraakt. VNO-NCW Midden wil ondernemers ondersteuning bieden om door te zetten en juist ook in deze tijd daarin te investeren. We merken dat bedrijven voorzichtiger zijn geworden. Maar je moet op digitaal vlak actief zijn en online je bedrijf profileren. Daar liggen kansen. Maar het stelt wel andere eisen aan ondernemers. Deze deal gaat daarbij helpen."

'Vraag en aanbod worden door digitaliseringsvouchers bij elkaar gebracht.'

In de regio zijn goede ervaringen opgedaan met een project waarin ondernemers via digitaliseringsvouchers hulp kunnen inroepen voor vragen rondom digitalisering. Jan Diebels is een van die ondernemers. Het voucherproject wordt via de MKB-deal verder uitgerold.

Diebels: "Toen de coronamaatregelen van kracht werden, heb ik een tijd met mijn ziel onder de arm gelopen. De digitaliseringsvoucher was het startschot voor een nieuwe periode in mijn ondernemerschap, het gaf mij net het zetje dat ik nodig had. Het initiatief is door veel ondernemers in de stad omarmd, het wordt als een lichtpunt gezien in deze moeilijke tijd. Ik kon er bijvoorbeeld nieuwe klanten mee bereiken en bedienen in de anderhalvemetereconomie. En het idee waar ik al langer mee rondliep, heb ik kunnen opstarten: een webwinkel, 'I love Nijmegen', waar verschillende ondernemers hun producten aanbieden. Via deze MKB-deal krijgen nog meer ondernemers in de regio de mogelijkheid om een digitaliseringsvoucher aan te vragen. Gelukkig, want ik zie nog steeds collega's om me heen die niet meegaan met de nieuwe ontwikkelingen. Dat is jammer, de consument vraagt erom."

De Graaf: "Er zijn veel ondernemers die moeite hebben met digitalisering en dus achterblijven. Via sessies, die we met behulp van deze deal gaan organiseren, bieden wij hen de gelegenheid om van elkaar te leren en om met elkaar en onder goede begeleiding te sparren. Bedrijven helpen zo andere bedrijven binnen hun eigen regio. Op die manier optimaliseren we de potentie in de regio. Vraag en aanbod worden door de vouchers bij elkaar gebracht. De vouchers worden op hun beurt weer uitbesteed aan andere bedrijven in de regio. Ook hier weer: bedrijven helpen bedrijven. En het levert nog meer op: door ondernemers met elkaar in contact te brengen ontstaan nieuwe ideeën. En door nieuwe ideeën ontstaan nieuwe ondernemingen. Wat weer leidt tot een stijging van het aantal arbeidsplaatsen in de regio."

Het belang van bruisende ondernemende binnensteden met krachtige kernen neemt toe. Niet alleen ondernemers, ook centrummanagers en de lokale overheid worden bij elkaar gebracht om in de digitale en duurzame transitie samen te werken.

'Door samen te werken valt veel te winnen in deze stad.'

De Graaf: "Samen met de gemeentes en de provincie gaan we werken aan een goede digitale bereikbaarheid van ondernemers. Onder meer door digitale loketten te bouwen waar ondernemers ook voor negen uur en na vijf uur met hun vragen terecht kunnen. De deal brengt ondernemers en overheden in de positie om de economie en de leefkwaliteit nog beter met elkaar te verbinden. Niet alleen het mkb, ook de gemeenten en de provincie hebben de ambitie om de digitalisering van hun dienstverlening uit te breiden. Op deze manier kan het aantrekkelijker worden voor andere bedrijven om zich in de regio te vestigen."

Diebels: "In de webshop 'I Love Nijmegen' heb ik de samenwerking gezocht met veel andere ondernemers. Het is een webwinkel geworden waarin duurzame producten van verschillende Nijmeegse ondernemers worden aangeboden en een deel van de omzet naar lokale maatschappelijke initiatieven gaat. Door intensief met elkaar samen te werken is een sterk platform ontstaan waarbinnen duurzaam en circulair ondernemen belangrijk is. Nijmegen biedt veel kansen. Ook hier. Door samen te werken valt veel te winnen in deze regio."


Over de deal

'Boost richting de toekomst'

"De MKB-deal Sm@rt Together is belangrijk om het midden-en kleinbedrijf in onze regio te ondersteunen. De MKB-deal biedt hen een boost richting de toekomst in de informatiesamenleving. Een prachtig resultaat voor de ondernemers, de 18 gemeenten van de Regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland".
Peter de Baat, burgemeester van Montferland en bestuurlijk opdrachtnemer MKB-Deal namens de regio Arnhem-Nijmegen.

'Kansen om versneld stappen te zetten'

"Juist nu willen we als overheden onze mkb'ers steunen. Zij zijn van groot belang voor onze regionale economie. Ondernemers in de regio krijgen door deze deal de mogelijkheid om versneld stappen te zetten op het gebied van digitalisering en zo extra verkoopkanalen te openen. Wij gaan als samenwerkende gemeenten samen met de provincie werken aan een goede digitale bereikbaarheid voor ondernemers en vitale binnensteden. Het vestigingsklimaat voor bedrijven om zich in de regio te vestigen wordt hiermee aantrekkelijker en het levert extra banen op."
Jan van Dellen, wethouder gemeente Arnhem, voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Economie van de regio Arnhem-Nijmegen.

'Samenwerken aan de economie van de toekomst'

"Als de regio met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze MKB-deal sluit, doen we nátuurlijk mee. De ondersteuning die de ondernemers via de MKB-deal Sm@rt Together ontvangen, sluit mooi aan bij het aanbod van de Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen en de vouchers van Boost (platform voor Smart Industry en Circulair ondernemen in Oost-Nederland) en Oost NL (ontwikkelingsmaatschappij voor Oost Nederland). Mkb-ers kunnen zo op verschillende manieren aan de slag met digitalisering. Zo werken we in Gelderland samen aan de economie van de toekomst."
Christianne van de Wal, gedeputeerde provincie Gelderland voor Economie.


Dit is de MKB-deal

De regio Arnhem-Nijmegen staat voor de uitdaging om economisch te groeien en bedrijven mee te nemen in de digitale en duurzame transitie. De crisis onderstreept de noodzaak van digitalisering voor het brede mkb. Veel bedrijven krijgen klappen en hebben moeite om overeind te blijven. Tegelijkertijd zijn er ondernemers die nieuwe kansen zien.

Digitalisering is voor beide groepen het sleutelwoord voor een toekomstbestendig businessmodel. Toch is het voor veel mkb-bedrijven een te grote stap; het ontbreekt vaak aan geld, tijd en kennis.

Met de deal worden concrete activiteiten vóór en met bedrijven georganiseerd. Zoals één-op-één ondersteuning, waarbij de nadruk ligt op operationele vraagstukken, bijvoorbeeld bij het opzetten van een webshop. Ook ondersteuning bij het strategisch inzetten van digitale kanalen om nieuwe afzetmarkten of verdienmodellen te realiseren en het delen van kennis en goede voorbeelden is van groot belang. Net als het versterken van de relatie met de omgeving van mkb-bedrijven. Daarvoor gaan ondernemers, centrummanagers en de lokale overheid nog intensiever samenwerken om bedrijven op individueel niveau vooruit te helpen.

Door voort te bouwen op het thema digitaliseren, gaan bedrijven innoveren, ontstaan er nieuwe arbeidsplaatsen en ontwikkelen werknemers nieuwe kennis en ervaringen die zij in hun bedrijf en elders kunnen inzetten. Dit leidt tot versterking van de omzet, arbeidsproductiviteit en een hogere participatie bij het mkb.

Deal Sm@rt Together
Bedrag € 400.000
Probleem Een groot deel van het regionale mkb ziet digitalisering als absolute noodzaak voor de toekomst van hun bedrijf. Toch is dit voor veel mkb-bedrijven een te grote stap: het ontbreekt vaak aan geld, tijd en kennis.
Oplossing 'Sm@rt Together' organiseert concrete activiteiten vóór en met bedrijven, gericht op ondersteuning bij operationele vraagstukken, hulp bij het strategisch inzetten van digitale kanalen en het versterken van de relatie met de omgeving.
Dealpartners Regio Arnhem-Nijmegen; samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar, provincie Gelderland, VNO-NCW Midden, The Economic Board, Rabobank, RCT Gelderland en ondernemersverenigingen OKA , Lindus, Veron, ECN, OCO en StaB.

OVER DE MKB-DEALS

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.